Časopis Kaktusy 1965

Dnes máme konečně v rukou první číslo nového, sice neperiodického, ale přece tak dlouho vytouženého samostatného kaktusářského časopisu. Při této příležitosti bude jistě účelné, když se nově organizovaní členové trochu seznámí s historií českých kaktusářských časopisů. Starším kaktusářům také neuškodí chvilka zamyšlení nad minulostí, dneškem a budoucností. Naše organizované kaktusářství nebylo nikdy myslitelné bez publikačního pojítka. Díky nezměrnému úsilí měli naši kaktusáři své časopisy již od roku 1923, ať již byly vydávány v Praze nebo v Brně a nesly tu či onu hlavičku. K větším přestávkám došlo jen za okupace přerušením vydávání Kaktusářských listů v roce 1941 a pak koncem roku 1951, kdy zrušením spolkového zákona zanikly kaktusářské spolky, a tím i kaktusářský časopis. Prakticky to ovšem znamenalo, že jsme museli na dalších deset let spokojit se stále se úžící kaktusářskou rubrikou v časopise Živa, která bohužel nemohla nahradit speciální časopis, zvláště po stránce výchovné, pěstitelské a organizační. Musel být proto vydáván jakýsi leták, který byl pojítkem nejprve mezi kroužky v Praze a Brně, a později i pro další na českém i moravském venkově. Bez vyhovujícího časopisu nebylo možno publikovat rozsáhlejší nebo speciální pojednání ani popisy novinek našimi autory a nebylo ani možno otiskovat k článkům nezbytné fotografie a kresby. Ztratili jsme pro tuto dobu možnost udržet krok s cizinou. Situace se stávala stále obtížnější, neboť počet organizovaných členů stále stoupal, až dosáhl dnešních 2 450, přičemž počet kroužků v celé republice stoupl na 53. Přes tyto obtíže se úroveň československého kaktusářství stále zvyšovala, dosáhla solidního evropského průměru, o čemž svědčí skutečnost, že někteří zkušení kaktusáři byli přizváni do Mezinárodní organizace pro výzkum sukulentních rostlin. Jsme proto vděčni těm, kdož v roce 1962 i v dalších letech umožnili občasný tisk publikace Fričian a dovedli je redigovat a naplnit tak, že jsou očekávány s netrpělivostí nejen u nás, ale zvláště za hranicemi. Stejně je třeba poděkovat redakci časopisu Živa za účinnou propagaci a je si jen přát, aby i v budoucnu zůstala přízeň tohoto časopisu zachována československému kaktusářství v plné míře. Vítáme a děkujeme za povolení tohoto nového neperiodického časopisu, určeného široké obci těch, kdo se naučili hledat u našich rostlin dobrou duševní i fyzickou rekreaci. Málokde platí heslo, že záliba je mostem k vědění, jako zde. Spojujte proto zálibu se snahou po poznání! Pojítkem nám všem bude nový časopis.Prosíme Vás však spolu s vydavatelstvím: Uvědomte si, že vydávat časopis a psát pro něj příspěvky je práce odpovědná a obtížná. Všichni chceme, aby náš nový časopis měl vysokou úroveň, aby příspěvky byly stále hodnotné a celek tak vykazoval stoupající tendenci jak po stránce obsahové, tak i polygrafické. Kvalita se nesmí rozplynout v kvantitě a náplni za každou cenu! Vývoj, úspěchy a zkušenosti našich členů svědčí o tom, že jdeme správnou cestou a proto můžeme i našemu novému časopisu popřát k jeho startu do kaktusářského života hodně zdaru. 

(z archívu zaslal Ladislav Červinka)

 

Kontakt
 
  CHRUDIMSKÝ KAKTUSÁŘ:
  Lída a Pavel Pavlíčkovi
  Gorkého 886
  537 01 Chrudim
 
  www.cact.cz
  chrudimsky.kaktusar@seznam.cz
  605301683
 
 
  čísla účtů dle faktury :
  210 928 4149 / 2700
  240 213 2611 / 2010                  
 

 OTEVŘENO od 1.5. a potom každou  SOBOTU od května do konce září od 9 do 16 hodin, poslední sobotu v září se koná tradiční burza kaktusů. 

 

Rychlá zpráva

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat!

 

Překlady
 

       

Mohlo by vás zajímat