Časopis Kaktusy 1965

Dnes máme konečně v rukou první číslo nového, sice neperiodického, ale přece tak dlouho vytouženého samostatného kaktusářského časopisu. Při této příležitosti bude jistě účelné, když se nově organizovaní členové trochu seznámí s historií českých kaktusářských časopisů. Starším kaktusářům také neuškodí chvilka zamyšlení nad minulostí, dneškem a budoucností. Naše organizované kaktusářství nebylo nikdy myslitelné bez publikačního pojítka. Díky nezměrnému úsilí měli naši kaktusáři své časopisy již od roku 1923, ať již byly vydávány v Praze nebo v Brně a nesly tu či onu hlavičku. K větším přestávkám došlo jen za okupace přerušením vydávání Kaktusářských listů v roce 1941 a pak koncem roku 1951, kdy zrušením spolkového zákona zanikly kaktusářské spolky, a tím i kaktusářský časopis. Prakticky to ovšem znamenalo, že jsme museli na dalších deset let spokojit se stále se úžící kaktusářskou rubrikou v časopise Živa, která bohužel nemohla nahradit speciální časopis, zvláště po stránce výchovné, pěstitelské a organizační. Musel být proto vydáván jakýsi leták, který byl pojítkem nejprve mezi kroužky v Praze a Brně, a později i pro další na českém i moravském venkově. Bez vyhovujícího časopisu nebylo možno publikovat rozsáhlejší nebo speciální pojednání ani popisy novinek našimi autory a nebylo ani možno otiskovat k článkům nezbytné fotografie a kresby. Ztratili jsme pro tuto dobu možnost udržet krok s cizinou. Situace se stávala stále obtížnější, neboť počet organizovaných členů stále stoupal, až dosáhl dnešních 2 450, přičemž počet kroužků v celé republice stoupl na 53. Přes tyto obtíže se úroveň československého kaktusářství stále zvyšovala, dosáhla solidního evropského průměru, o čemž svědčí skutečnost, že někteří zkušení kaktusáři byli přizváni do Mezinárodní organizace pro výzkum sukulentních rostlin. Jsme proto vděčni těm, kdož v roce 1962 i v dalších letech umožnili občasný tisk publikace Fričian a dovedli je redigovat a naplnit tak, že jsou očekávány s netrpělivostí nejen u nás, ale zvláště za hranicemi. Stejně je třeba poděkovat redakci časopisu Živa za účinnou propagaci a je si jen přát, aby i v budoucnu zůstala přízeň tohoto časopisu zachována československému kaktusářství v plné míře. Vítáme a děkujeme za povolení tohoto nového neperiodického časopisu, určeného široké obci těch, kdo se naučili hledat u našich rostlin dobrou duševní i fyzickou rekreaci. Málokde platí heslo, že záliba je mostem k vědění, jako zde. Spojujte proto zálibu se snahou po poznání! Pojítkem nám všem bude nový časopis.Prosíme Vás však spolu s vydavatelstvím: Uvědomte si, že vydávat časopis a psát pro něj příspěvky je práce odpovědná a obtížná. Všichni chceme, aby náš nový časopis měl vysokou úroveň, aby příspěvky byly stále hodnotné a celek tak vykazoval stoupající tendenci jak po stránce obsahové, tak i polygrafické. Kvalita se nesmí rozplynout v kvantitě a náplni za každou cenu! Vývoj, úspěchy a zkušenosti našich členů svědčí o tom, že jdeme správnou cestou a proto můžeme i našemu novému časopisu popřát k jeho startu do kaktusářského života hodně zdaru. 

In truth there are several folks that do learn about replica watches uk and they also as well have not been able to share with if the watch is usually a swiss duplicate or possibly a true an individual. best cheap replica handbags work best alternative if you cannot afford to purchase so costly unique Rolex and Classic Replica Watches UK Online.When it comes to the finishing and looks is involved, these replica designer watches give their genuine namesake a run for his or her dollars and so far as preserving time is concerned, you could be assured that your high quality replica watches will never ever are unsuccessful you.
mode répliques de montres

 

 

(z archívu zaslal Ladislav Červinka)

 


The cheap breitling replica watches online uk with chronograph function for men. Fast shipping. Quality guarantee.

Forever top quality fake breitling watches for males and females.

Concerning appeal a replica iwc watches that is definitely entirely mechanical is more worth than a single with a quartz motion, and that is certainly why these watches also order a higher price. The best replica watch itself in fact arrived of any necessity of person to enjoy a a lot more efficient and quick way to think about their check out at any given time where anyone got replica audemars piguet city of sails watches .Many of the renowned brands available during the replica zenith watches .


Pas cher réplique de montres
レプリカハンドバッグ専門店
安いレプリカ腕時計
Meilleur Concepteur Réplique à Main
Meilleures luxe répliques de montres

Perfect Replica Designer Handbags
Choose Cheap Best Replica Watches
Classic Replica Watches UK Online
Luxury Swiss Replica Watches UK

Cheap Replica Luxury
best replica LV handbags
cheap replica luxury handbags
buy cheap Replica Luxury Handbags
replica Louis Vuitton Speedy
Best 1:1 Replica LV Handbags Uk
Style Replica Fendi handbag
Replica Louis Vuitton Tuileries
Replica LV Lockmeto bag
Fashion Replica Handbags
Replica Designer Handbags UK
Replica Louis Vuitton Handbags UK
Replica LV Handbags UK
Fashion Replica Celine handbags
Fashion Replica Fendi handbags
Replica LV Lockmeto bag
Best replica watches online
cheap replica watches uk

Kontakt
 
  CHRUDIMSKÝ KAKTUSÁŘ:
  Lída a Pavel Pavlíčkovi
  Gorkého 886
  537 01 Chrudim
 
  
  www.cact.cz
  pavlicekzavinacchrudim.cz
  
 
  tel.: +420 469 811 719
  mobil:  604279370
  čísla účtů dle faktury :
  210 928 4149 / 2700
  240 213 2611 / 2010                  
 
 
  OTEVŘENO od 1.5. a potom každou  SOBOTU od května do konce září od 9 do 16 hodin, poslední sobotu v září se koná tradiční burza kaktusů. 
 
Rychlá zpráva

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat!

Překlady
 

       

Mohlo by vás zajímat