Re: Hluboká omluva, 
aneb hledání Rebutia violascens


Prázdninový příspěvek Pavla Urbánka „Hluboká omluva“ k věrohodnosti a pravosti distribuovaných semen, nebo rostlin Rebutia violascens neměl jistě za cíl omluvu za nesprávně určené rostliny. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to historicky první omluvu tohoto typu u nás zveřejněnou. Vysévající kaktusář se v průběhu let setkal se skutečností, že z porce semen vyroste něco jiného, než je deklarováno. Ve většině případů je na vině lidský faktor, úmysl nepředpokládám. Jen nepatrná část chybných určení jde na vrub neznalosti, nebo nedostupnosti autentického materiálu. Semena a rostliny mohou pocházet i ze sbírek renomovaných specialistů a omyl se pak přenáší přes celé kaktusářské generace.

Takovým případem je i „falešná“ Rebutia violascens, tak, jak ji znám z našich sbírek v posledních 30ti letech.. Moji první R. violascens jsem si přivezl z Brna-Medlánek od pana Hlineckého, pod sběrovým číslem FR 352. Měla tmavé tělo, a syté, fialovočervené květy, pan Hlinecký o ní nepochyboval a ani já neměl důvod, protože každý z našich nemnoha specialistů měl kytky stejné.

Obr. č. 1 - Rebutia violascens FR 352

Před několika lety jsem s p. Oto Šídou diskutoval podobně jako Pavel Urbánek, porovnávali jsme rostliny FR 352 a WR 295 (obě v mé sbírce zastoupené a vzácně si podobné) a také R. atrovirens, která je s výše uvedenými téměř identická.

Obr. č. 2 - Rebutia atrovirens

Ustoupil jsem síle argumentů autority a začal hledat skutečnou R. violascens, která by patřila k R. pygmaea a odpovídala popisu :

Stonek tmavě hnědý s fialovými odstíny, 2 až 3 cm široký a o málo vyšší, s 10 až 13 (16) žebry. Trny všechny okrajové, v počtu 8 až 10, hřebenovité, 2 až 5 mm dlouhé, nejprve hnědé, později bílé, tenké a ohebné. Květy 3 až 4 cm dlouhé a široké, bledě narůžověle červené (řeřichově červené, sytost 2 – tedy velmi světlé).

Takové rostliny jsem ze sbírek neznal. Ovšem, v přírodě jsem viděl a ve sbírce namnožil 2 sběrová čísla (SE 102 a SE 109, oba z departemantu Potosí, Bolivie, oba se světle růžovými květy). První populace (SE 102) rostla nedaleko Cucho Ingenio a její stanoviště bylo zničeno výstavbou asfaltové silnice z Potosi, přes Cucho Ingenio k argentinským hranicím.

Obr. č. 3 - Rebutia sp. SE 102 

Svým vzhledem, květem a na konec i podle popisu mě ukazovala na R. canacruzensis, se kterou jsem ji ve sbírce porovnával (bez ohledu na geografickou vzdálenost mezi původním stanovištěm a nově objevenou populací).

Druhá rostlina (SE 109) nalezená nedaleko Potosí, v nadmořské výšce téměř 4000 m, byla popsána jako R. odehnalii a pod tímto jménem je i šířena a dnes již hojně zastoupena.

Její popis jako nového druhu byl zpochybněn v KuaS 1/2004 a rostlina ztotožněna s pravou Rebutia violascens. Názory autorů sice respektuji, ale nesouhlasím s nimi. Už s ohledem na to, že nemají k disposici autentický materiál a neznají naše stanoviště. To, že nezohledňují rozdíly mezi popisem R. violascens a R. odehnalii je však chyba naše, respektive velmi stručného prvopopisu. Cítím to i jako svou chybu a pokusím se ji napravit v samostatném pojednání.

Hledání pravé R. violascens moderními informačními zdroji vedlo ke zjištění, že jako R. violascens je presentováno několik rozdílných rostlin, které mají společný znak - světle růžové květy (ovšem s různými tvary okvětních lístků i celých květů), avšak těla rostlin si nejsou příliš podobná. Se studijním číslem SE 102 je totožný sběr Ralpha Hilmanna RH 306, zatímco rostliny podobné SE 109 jsem na internetu nenašel.

Co napsat na závěr? Snad, že pro mne je pravá identita R. violascens prozatím neznámá, pokud se bezpečně neprokáže, která z uvažovaných rostlin je ta pravá. Možná, že je to právě ta, kterou jsme nalezli v roce 1997 u Cucho Ingenio a má studijní číslo SE 102. V takovém případě prosím všechny, kdo ode mne semena, nebo semenáče dostali, (nebo si je v Chrudimském kaktusáři koupili), aby je nadále vedli pod studijním číslem a za jméno canacruzensis v závorce si dali otazník.


RNDr. Václav Šeda
E-mail:
lucka@lekarnaVM.cz

 

Související články

Hluboká omluva (7/2006)
Rebutia violascens – kousek historie (10/2006)

(C)

zpět