Rebutia violascens – kousek historie


V jednotlivých číslech internetových novin je pravidelně možno nalézt řadu článků, ve kterých pozorný čtenář nalezne mnoho zajímavých informací. V této souvislosti se vracím k prázdninovému příspěvku Pavla Urbánka „Hluboká omluva“. Jednak proto, že se jedná o okruh rostlin, které stojí již dlouhou dobu v popředí mého zájmu, jednak proto, že jsem byl v uvedeném příspěvku opakovaně zmíněn.

Zda Pavel celý příspěvek koncipoval jako omluvu za chybně šířené jméno kvůli tomu, že mu někdo vynadal nebo naopak, aby této možnosti předešel, či z jiného důvodu, nevím, ale ke zde popisovaným skutečnostem v podstatě není příliš co dodat. Rostliny s označením Rebutia violascens, případně i s připojeným sběrovým číslem FR 352, a nápadnými sytě zbarvenými lesklými květy zvláštního fialově červeného odstínu (magenta, magentarot), který je mezi rebuciemi značně neobvyklý, ale naopak se často vyskytuje u sulkorebucií, se v našich sbírkách vyskytují a jsou opakovaně dál šířeny již po desetiletí, a pokud se pamatuji, tak u pana Hlineckého se takové rostliny vyskytovaly snad již v 60. letech ještě před uveřejněním popisu R. violascens.

Příběh této R. ´violascens´ je pěknou ukázkou setrvávající a opakované „profesionální slepoty“. Já sám jsem si odedávna jméno spojoval právě s onou mimořádnou barvou květu a vůbec jsem o její identifikaci nepochyboval. Vždyť pokud se tato rostlina někde ve sbírce vyskytovala, tak byla takto označená, a to i ve sbírkách uznávaných odborníků a specialistů na tento okruh kaktusů. Na druhou stranu jsem se nikde nesetkal s jinou, odlišnou R. violascens. A také jsem z našich sbírek neznal druhou stranu tohoto příběhu, R. pauciareolata, o té jsem se domníval, že je to další z Ritterových sběrů a jmen, které se prostě do sbírek nedostaly, což není tak zcela výjimečné. Přitom jsem si ale překládal jak prvotní popis R. violascens, tak pozdější podrobnější popis z Ritterova souhrnného díla, a následně tyto popisy opakovaně přepisoval pro různé účely. A ani v nejmenším mě netrklo, že se v nich vyskytují nápadně odlišné údaje. Že se jméno ´violascens´ vůbec nevztahuje k zabarvení květů, který je podle popisu velmi bledě řeřichově červené, ale k fialově nabíhající barvě pokožky.

Výrazné pochybnosti ve mně vyvolala až publikace J. Pilbeama, kde R. violascens (zde vedená jako R. pygmaea ´violascens´) sice není vyobrazená, ale zato jako R. pauciareolata zde nalezneme vyobrazení rostliny nápadně připomínající naši starou ´R. violascens´. A pochybnosti narůstaly v souvislosti s popisem R. odehnalii, tedy vlastně nikoliv popisem, ale naopak jejím následným ztotožněním s Ritterovou R. violascens. To jsem už nelenil a znovu vyhrabal všechny dostupné popisy zúčastněných taxonů, navíc se mi v té době dostalo do ruky souhnné zpracování digitorebucií (S. Mosti, Cactus & Co.). A všechny informace ukazovaly dost jednoznačně na skutečnost, že rostlina, kterou jsme po léta a desetiletí víceméně bez váhání všeobecně pokládali za R. violascens, má s originálními popisy R. violascens jen velmi málo společného a je s největší pravděpodobností totožná s jinou Ritterovou rostlinou, R. pauciareolata.

A jaké si můžeme z celé historie vzít ponaučení?

  • Ani dobře vedené sbírky, evidence rostlin a dodržování všech pravidel pro tvorbu semen a následné šíření výpěstků ještě nemusí zaručovat správné jméno rostliny nebo semen.
  • Jen sprašování rostlin skutečně stejného původu může do určité míry zaručit, že nevzniknou kříženci mezi různými taxony. To, že jsou rostliny označené stejným jménem, znamená velmi málo. Někdy jsou rozdíly mezi různými sběry označenými stejným jménem (druhu, poddruhu, variety) větší a výraznější, než rozdíly mezi jinými sběry s různými jmény.
  • Pokud se chceme bavit ještě o něčem více, než jen jak jsou kytky pěkné a dobře vypadají, tak je o jejich původu potřeba vědět trochu více než jen přiřazené jméno.
  • Stále a u všeho platí staré známé „Důvěřuj, ale prověřuj“.
  • A nejvíc asi platí „Řiď se každý podle vlastní hlavy. Kdo se řídí jen podle cizí, může si do své ... “ 

To mě alespoň napadá při studiu členění kaktusů použitém v nejnovější velké práci z pera členů International Cactaceae Systematics Group (The New Cactus Lexikon). Tam jsou všechny výše probírané problémy vyřešeny velmi jednoduše, prostě neexistují. Veškeré digitorebucie jsou shrnuté do tří druhů bez jakéhokoliv dalšího dělení na úrovni poddruhů - R. pygmaea, R. ritteri a R. steinmannii. Možná někdo začne různé známé taxony převádět k těmto druhům na úrovni variet, tady je však situace jasná – všechno, o čem jsme se zde dosud bavili (a mnoho mnoho dalšího, včetně např. R. atrovirens, R. nigricans a R. pseudoritteri na rozdíl od R. ritteri) je R. pygmaea. A jen tak pro zajímavost na doplnění – všechny aylostery jsou shrnuté do 5 druhů s dalšími 3 poddruhy a pravé rebucie (sekce Rebutia) do 3 druhů, všechno kromě R. fabrisii a R. padcayensis je R. minuscula... :-))


Ota Šída
E-mail: osida@volny.cz

 

 

(C)

zpět