Chile v Botanické zahradě Teplice
a Botanická zahrada Teplice v Chile

Jiří R. Haager, Hana Šedivá: Chile v Botanické zahradě Teplice a Botanická zahrada Teplice v Chile

Jiří R. Haager, Hana Šedivá
Formát: 295 x 295 mm
Cena: 780 Kč, kniha je k dostání
pouze na pokladně BZ Teplice

V polovině prosince jsem vyjel na krátkou „přepadovku“ do Botanické zahrady Teplice, abychom si s jejím ředitelem a známými zaměstnanci popřáli pěkné Vánoce a šťastný nový rok. Pan ředitel Haager již čerpal dovolenou, nicméně paní ekonomka mě přivítala s poselstvím v ruce a předala mi knihu, která mi doslova vyrazila dech. Přesně do této situace se objevila spoluautorka knihy, a má mladší spolužačka ze střední zahradnické školy v Děčíně – Libverdě, Hanka Šedivá. Dlouhou dobu jsem se knihou kochal a kochal… Toto dílo považuji za bezkonkurenčně nejlepší, které kdy vyšlo v českém jazyce o přírodě a lidech Chile.

Kniha je koncipována jako zevrubný popis itineráře oficiálních botanických expedic, tak jak ji zažila tato dvojice v terénu během pěti výprav. Při nich najezdili asi 50 000 km a pořídili přibližně 20 000 fotografií. Text je psán s úžasným přesahem botaniky a pozorný čtenář se tak dozví spousty užitečných informací o samotné Chilské republice a její historii, o málo známých vztazích mezi Chile a ČR, o svérázném chilském lidu, který je méně podobný než jsou typičtí latinos, o úžasné kuchyni, zvycích, o možnostech cestování atd. Samozřejmě vše s patřičnou botanickou identifikací pozorovaných taxonů na jednotlivých lokalitách od města Arica a jezera Lago Chungará na severu až po ostrov Chiloé na jihu. Kromě české verze je tento text v knize přeložen ještě do španělské, německé a anglické mutace. Na závěr je uveden seznam chilských rostlinných druhů pěstovaných v Botanické zahradě Teplice v letech 2010–2016.

Po textové části následuje obrazová příloha, která tvoří odhadem 4/5 knihy a je v ní uveřejněno několik set fotografií špičkové kvality. Pokládám za zcela zbytečné fotografie počítat, jelikož jich je vskutku hodně a žádná, ale opravdu ŽÁDNÁ, nemá zjevných chyb. Všechny fotografie jsou se skvělými a fundovanými komentáři. Na publikovaných snímcích jsou určené nejen všechny rostliny, ale také zvířata včetně jejich latinských jmen. Tady je patrné, že Jirka Haager v sobě nezapře dostudovaného entomologa „přeškoleného“ na botanika.

Už dlouho jsem nad žádnou knihou takto nežasnul. Jednak nad jejím precizním zpracováním, obrovskou výpovědní hodnotou a také nad tím, jak se oba autoři „nalezli“ v zemi, která je nám kaktusářům, tak blízká. Jsem přesvědčen, že udělá radost každému, kdo má jen trochu zájem o jihoamerickou resp. chilskou přírodu. Samozřejmě to není dílo o kaktusech, ale o to větší cenu má pro všechny, kteří do této oblasti jezdí. Většinou pozorují úchvatnou květenu rostoucí společně s kaktusy a bohužel nevědí, o jaké taxony se jedná, kam je zařadit. Tato kniha je pro následnou determinaci taxonů ideálním pomocníkem a věřím, že mnozí z vás ji budou chtít zařadit do své knihovny. Pro mě osobně je tato kniha dokladem perfektní profesionální práce obou autorů a také jednoznačným mistrovstvím při fotografování. Je mi ctí, že oba autory osobně velmi dobře znám, a proto před nimi v dokonalé úctě smekám onen pomyslný klobouk.

zpět

Libor Kunte
kuntelibor(at)volny(dot)cz

 

(C)

zpět