Rodolfo Ferreira Fric v Jihlavě

Obr. č. 1 - Rodolfo Ferreira Fric

Nejvzdálenějším hostem naší podzimní výstavy sukulentů v jihlavském muzeu byl vnuk cestovatele, etnografa a kaktusáře A.V Friče. Přijel až z daleké Paraguaye, aby poznal zemi svých předků. Příslušník indiánského kmene Čamakoko (Chamacoco), k jehož lidu kdysi patřil i známý Čerwuiš Piošád Mendoza. Indián s českou krví Rodolfo, jehož tvář i myšlení nezapře dědečka cestovatele, s nímž mu osud nedopřál ani jediné setkání.

Obr. č. 2 - Indiánská knížka

Rodolfo Ferreira Fric (u nich vyslovují jako „Frik“) přijel pokřtít „Indiánskou knížku“, které je spoluautorem společně se svým dědečkem A. V. Fričem, a jejímž prostřednictvím se rozhodl se svými krajany v srdci Evropy podělit o strasti i radosti svého života, a také o staré indiánské mýty a pověsti, jejichž zveřejnění by ho ještě před několika desetiletími stálo život!

Obr. č. 3 - Nekonečné roviny paraguayského Gran Chaca

Téměř současně s knihou vydala Česká pošta i nádhernou známku s portrétem A. V. Friče a mapou Rodolfovy domoviny v pozadí. Náš host přicestoval z Gran Chaca, nehostinných rovin plných nástrah a nebezpečí, kam 99% Paraguayců nikdy nevkročilo. Dva dny plavby lodí po řece Rio Paraguay a pak ještě půl dne autobusem po kdovíjakých cestách musel Rodolfo překonat, než se ocitl na letišti v hlavním městě Asunciónu. Odtud pak v útrobách velkého ptáka doletěl přes Sao Paulo a Frankfurt až do matičky stověžaté.

Obr. č. 4 - A. V. Frič v r. 1924 na Božínce

Čeští kaktusáři letos 130. výročí narození jeho dědečka příliš důstojně neoslavili. Jedinou zmínkou byl nepovedený článek pana předsedy Vícha v časopise „Kaktusy“, z něhož A. V. Frič vyšel jako hochštapler, podvodník a poděs (což on trochu byl!), klanějící se autoritám, a navíc člověk zcela nepoužitelný v diplomatických službách tehdejšího Benešova aparátu. V závěru svého článku pan Vích připustil, že mohl o Fričovi napsat i jiný článek, ale myslím že raději neměl psát vůbec žádný! A ještě se zamýšlel, zda náhodou nejsme (my, kaktusáři) Fričovi v něčem podobní. Nejsme ani omylem, říkám já, protože kdyby ano, naše jména by se nacházela v encyklopediích, na titulech knih, naše portréty se objevovaly na poštovních známkách a obrazech slavných malířů, a zmínka o nás by nechyběla ani v latinských jménech mnoha nádherných kaktusů. Nemůžeme ani být, protože A. V. Frič byl ryzí originál a svéráz, a právě kvůli tomu jej mám rád. „Byl to takovej krásnej pošuk,“ říkával malíř Jiří Winter-Neprakta, když mi občas vyprávěl o svých návštěvách na Božínce.

Obr. č. 5 - Rodolfo při vítání s mojí manželkou Ivanou

Rodolfovu návštěvu v Jihlavě jsme plánovali ještě když venku ležely haldy sněhu. Ač sám už více než dvacet let žádné kaktusy nepěstuji, rozhodl jsem díky výše uvedenému na výstavě alespoň ukázat Fričovým potomkům některé z rostlin, s nimiž je neodmyslitelně spjato jméno jejich slavného předka. Kamarád Vašek Navrátil přivezl nádherné exempláře obregonií, asteriasů i dvě letité a právě nakvétající rostliny Lophophora fricii. My jsme zase prohledali doma knihovnu a doplnili vystavené kaktusy Fričovými knihami (a knihami o něm), včetně těch tří, které jsem před lety společně s jeho českými potomky vydal.

Obr. č. 6 - Společně prohlížíme kaktusové objevy
jeho dědečka A.V. Friče

A pak už jsem já, čistokrevný zelinář, ukazoval Fričům z obou stran zeměkoule čerstvě rozkvetlé lofofóry, nesoucí jméno jejich slavného dědečka. Zájemců o setkání s Rodolfem a podpis jeho knihy bylo tolik, že zcela zaplnili prostorný vestibul muzea (a vzápětí i výstavní místnost), kde něco podobného už dlouho nezažili. Čtyřicet minut pak nepřetržitě podepisoval jednu knihu za druhou. Svůj podpis však nedal zadarmo. Chtěl za něj na oplátku podpis dotyčného žadatele, který se mu vzápětí zvěčnil do jeho cestovní knihy!

Obr. č. 7 - Rodolfo měl spoustu posluchačů všude kam přijel

Rodolfo se po celý svůj život živil jako dřevorubec. A taky jako lovec jaguárů a krokodýlů, kvůli nimž musel často překračovat brazilskou hranici. Jako jediný z Čamakoků se v té době naučil číst a psát španělsky, a později absolvoval řadu nejrůznějších kurzů. V listopadu mu bude sedmdesát, a stále ještě pracuje v Puerto Esperanza jako zdravotník ve prospěch lidu svého kmene. Největšími hodnotami jsou pro něj rodina, a také víra. Dokonce přeložil Nový zákon do jazyka lidu kmene Čamakoko.

Obr. č. 8 - Rodolfo jako zdravotník v Puerto Esperanza

Rodolfo cestoval po vlastech českých i moravských, a plnil sály všude kam přišel. Jeho „Indiánská knížka“ se prodala do posledního výtisku a zhruba měsíc od jejího vydání již opustil brány tiskárny i dotisk! A to prosím v době, kdy prý je tištěným knihám pomalu odzvoněno! Rodolfa zajímalo úplně všechno, protože takřka vše, s čím se u nás setkal, bylo pro něj svým způsobem nové! V jihlavském muzeu to byla třeba vycpaná zvířata z našich lesů, s jakými se doma mohl setkat jen těžko.

Obr. č. 9 - A podepisující jednu knihu za druhou v jihlavském muzeu

Když na besedě v jednom pražském institutu jakýsi pán nadhodil, jak dobrodružný, romantický a povznášející zároveň asi býval za jeho mladých let lov jaguárů, Rodolfo dokonale naboural jeho představy: „Vezmeš drát. Zakroutíš ho a uděláš z něj oko. Chytíš do něj jaguára. Kůži dobře prodáš, a maso se dá sníst!“ Rodolfo si také v médiích se zájmem prohlížel naše prezidentské kandidáty. Nejvíce jej zaujal tetovaný Vladimír Franz, a pak ještě „Mafiózo“, jak nazýval černými brýlemi tehdy ještě ozdobeného Miloše Zemana. Jen mu nebylo jasné, co vlastně bude ten nově zvolený prezident dělat, když už tady podle jeho mínění máme všechno hotové!

Obr. č. 10 - Paní Yvonna Fričová, manželka českého vnuka Pavla,
listující v knize o jejich slavném předkovi

Setkání s Rodolfem pro mne bylo obohacující. Byl to zvláštní pocit, když jsme se loučili na šeřícím se jihlavském náměstí, a já téměř s jistotou věděl, že my dva se už nikdy neuvidíme. Zároveň jsem ale děkoval osudu, že nám dopřál alespoň ono krátké setkání, a že jsem se s ním v tom velikánském světě neminul v prostoru a čase, tak jako s jeho dědečkem. A to jsem také Rodolfovi řekl při posledním stisku rukou.

Obr. č. 11 - Lophophora fricii symbolicky rozkvetlá v den Rodolfovy návštěvy

zpět

Text: Jiří Janda
Fotografie: Ivana Jandová, Rudolf Schebesta, archiv rodiny Fričů
E-mail: 
madagaskar(at)ji(dot)cz
www.sukulenty.estranky.cz 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630