Pichľaví rytieri na Zvolenskom zámku

Klub kaktusárov pri ABH TU Zvolen usporiada v dňoch 8. až 9. 9. 2012
4. ročník výstavy kaktusov a sukulentov „Pichľaví rytieri na Zvolenskom zámku“ pod záštitou primátora mesta Zvolen spojenú s 1. sympóziom Pichľavých rytierov zo Zvolena.

Miesto konania: Zvolenský zámok.
Výstava bude otvorená v sobotu a nedeľu od 10.00 - 18.00 hod.
Sympózium začína 8. 9. o 11:00 hod.

Prednášky:
1. Juraj Labanc - 40 rokov organizovaného kaktusárstva vo Zvolene
2. Jaromír Chvastek - Argentínske gymnokalyciá a iné
3. Jaroslav Šnicer - v jednaní
4. Zdeněk Vaško - v jednaní
5. Roman Staník – Chile 2012

Súčasťou akcie je aj burza kaktusov, sukulentov, skalničiek, tilandsií, literatúry, minerálov a šperkov z minerálov. Poradenská služba.

zpět

Informácie:
Ivan Geško
e-mail: gesek69(zav)gmail.com,
web: http://kaktusyzvolen.meu.zoznam.sk/   

 
 
© www.cact.cz/noviny  ISSN 1805-2630