Prázdninový výlet

Nejméně jednou ročně se snažím navštívit některé brněnské sbírky tentokrát jsem s přítelem Mirkem Konupkou zavítal jen do dvou excelentních sbírek, a to k panu Jindřichu Drápelovi a k panu Romanu Pavlicovi.

Kolekce pana Drápely je založená před několika desetiletími, ale protože je pravidelně obměňována a starší rostliny jsou nahrazovány hezčími a mladšími – ta sbírka je stále krásná. Jak známo, Jindrova sbírka produkuje i semena,

a faktem je, že mladší rostliny lépe a mohutněji kvetou a plodí – je to jako s námi lidmi. Jsou ovšem rostliny, které s věkem na kráse nabývají – mezi ně patří rozhodně astrofyta nebo ariokarpusy.U Jindry jsem objevil skvělé zástupce A. capricorne var. major – vynikající svou sytě hnědou temenní vatou, zatím bez trnů. Škoda, že jmenovka nenesla info o lokalitě, moc rád bych věděl, kde tyto intenzivně hnědé rostliny rostou.

Od pana Pavlici jsme v těchto novinách viděli množství fotografií, a nyní tedy jen malé postřehy.

Ještě před několika lety se věnoval spíše gymnonokalyciím, ale s první větší kolekcí astrofyt se napřáhl ke gigantickému výkonu při hledání a šlechtění „japonců“ – a dnes už dosáhl výsledků, které v Evropě zřejmě nemají obdobu.

Však mimo své náročné zaměstnání majitele reklamní agentury ještě denně nejméně 3- 4 hodiny stráví prací ve skleníku. Sprašuje, vysévá, roubuje a selektuje, často z tisíců semenáčků pro další práci vybere jen desítky semenáčků s perspektivou dalšího upotřebení.

Mne fascinoval tento japonský kultivar A. capricorne, a tak jsem Romana poprosil, aby opatřil ještě jeden exemplář i pro mne, a aby se pokusil získat další potomstvo. Není to nic laciného, jeden pěticentimetrový kousek stojí víc než tisícovku…

Stále nové a nové tvary, barvy i shluky vloček se objevují v této kolekci. Při každé návštěvě žasneme nad dalšími zázraky přírody, pokud se těmto mutacím dá tak říkat. Ale asi ano, ona si ta příroda nenechá moc poroučet.

Podobné rostliny prodává na podzimním zamykání sezóny i jeden prodejce z Maďarska. Tolik stížností na úžasnou nekvalitu, často i nezakořeněných rostlin, ještě neslyšel. Buďte obezřetní při nákupu z tohoto zdroje.

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
 

zpět