Jaroslav Bittman osmdesátiletý

Obr. č. 1 - Jaroslav Bittman mezi „svými“

Čas mezi sukulenty ubíhá zatraceně rychle, protože je pestrý i naplněný prací, která nás baví a vnitřně obohacuje. Jaroslav Bittman mezi kaktusy a sukulenty strávil více času než kdokoliv z nás. Život pod sklem ho pořád baví, a zdá se, že mu jde k duhu. Je neustále v pohybu, a mezi svými milovanými rostlinami, takže nemá čas přemýšlet o problémech, trápících většinu jeho vrstevníků. Pan zahradník Bittman je optimista, a má zelené ruce, což je dobrý základ pro činnost, která se stala jeho celoživotní náplní. 15. dubna 2011 oslavil Jaroslav Bittman osmdesátiny!

Obr. č. 2 - V Dymokurech „nahoře“, kde bývala vždy uložena jeho kaktusová
a sukulentní sbírka

Od chvíle kdy jsme se poprvé potkali se ke mně choval jako ke kolegovi. Chová se tak ke každému, kdo projeví o sukulenty zájem, a vůbec při tom nerozhoduje jeho věk nebo léta zkušeností s jejich pěstováním. Pěstitelské zkušenosti rozdává, a nezdráhá se je ani přijímat. Je neustále otevřený všemu novému, co pěstování sukulentů přináší. Přitom však zůstává věrný rostlinám, s nimiž kdysi dávno začínal. Tím jsem se od něj nakazil, a budu mu za to navždy vděčný.

Obr. č. 3 - Pohled „shora“ dolů na část zdejšího sukulentního království

Při nesčetných rozhovorech s ním jsem pochopil jeho pěstitelskou filozofii, a tak trochu ji od něj převzal. Řekl mi jednou, že sukulentní svět je plný všelijakých novinek, mnohdy i docela hezkých, ale že za chvíli nebude nikdo pěstovat „kytky pro lidi“. Přesně jsem tehdy cítil, co tím měl na mysli, už proto, že jsme zrovna takovými rostlinami byli obklopeni ze všech stran. Díky němu jsem začal nacházet krásu v obyčejnosti, a vydal se na cestu zpátky k rostlinám svých vlastních začátků. Ty zde zůstávají především díky lidem jako Jaroslav Bittman, navzdory všem módním vlnám, které se přes ně za ta léta převalily.

Obr. č. 4 - Na splétání starých kmenů Portulacaria afra není
v Dymokurech nikdy pozdě

Taky jsem si osvojil jeho heslo „nebát se a řezat“. A odkoukal od něj, jak to dělá, že rány na kytkách se tak rychle zacelují a rostliny se nám zakrátko mění před očima k nepoznání. Že jedna rostlina může mít tisíc podob! Také jsem díky němu pochopil, že sukulenty potřebují hodně vody, pokud jim ji samozřejmě dáváme ve správný čas a dostanou k ní i odpovídající množství slunečních paprsků. Dlouho jsem se tomu zdráhal uvěřit, protože v odborných knihách bylo psáno něco úplně jiného. Chtěl jsem ale mít rostliny stejně vitální, barevné a krásné, jako byly vždycky ty jeho, a tak jsem to jednou zkusil. Došel jsem ke zjištění, že zkušenosti opravdového zahradníka jsou pro mne mnohem cennější než všechny knihy světa dohromady!

Obr. č. 5 - J. Bittman a Ferocactus diguetii
na mexickém ostrůvku Santa Catalina

Již ve zralejším věku se pan Bittman dostal do končin, o nichž dlouho snil, a mohl tak v přirozeném prostředí spatřit rostliny, jimž zasvětil celý svůj dosavadní život. Nepotřeboval už tam pochopit jejich potřeby, to už měl v době svých cest dávno někde hluboko pod kůží. Mohl je ale vidět v celé jejich přirozenosti, kterou sebevětší péče ve skleníku nenahradí, a radovat se z pouhého pohledu na ně v prostředí, kam skutečně patří! Když se vrátil z Peru, vyprávěl mi jak náramně si tam odpočinul. Udiveně jsem nad tím kroutil hlavou, ale pointa vyzněla zcela prozaicky. Brzy se tam stmívalo, a tak ulehl sotva se vrátil z přírody, zatímco tady u nás se v životě tak dobře a vydatně nevyspal! „Tady musíte pořád na něco myslet, tam si necháte o kytkách jen zdát!“ říkal mi tehdy.

Obr. č. 6 - Kaktusy na posvátné mexické půdě ho ještě pořád dostanou do kolen

Ptal jsem se ho jindy, jestli se zase někam chystá. Kroutil hlavou a říkal, že už má své roky, takže asi už ne. A pak jsem spatřil fotografie z výpravy českých kaktusářů do pustin mexického poloostrova Baja California, a pan zahradník Bittman mezi nimi samozřejmě nechyběl! A myslím že navzdory věku byl na pobyt v podobných končinách připraven jako málokdo druhý, byť o generaci či dvě mladší! V dymokurských sklenících bývá totiž často větší peklo než v nějakém Mexiku, a pan zahradník Bittman se tam pohybuje v takové pohodě a formě, že mu lze jenom závidět!

Obr. č. 7 - Jako správný chlap v L. A.

Dal mi za ta léta mnoho, a nic za to nechtěl! Ukázal mi cestu, po níž jsem se vydal. Ta jeho je vydlážděna poctivou prací, a lemovaná tisíci nádherných rostlin, dělajících dnes radost za okny domácností lidem po celé naší vlasti. Jeho dary hmotné i nehmotné jsem rád přijímal, a nyní je ten správný čas znovu poděkovat. Snad mohu i za ostatní „kluky“ od kytek popřát pevné zdraví a neustálou radost z rostlin, které se staly součástí jeho života! Tu číslovku „80“ ať bere jen jako nápis na patníku, stojícím u té jeho nesmírně pestré sukulentářské a kaktusářské cesty životem. A na jejím pokračování pevný krok!

Obr. č. 8 - Nad sukulenty společně pokaždé trávíme příjemné chvíle

Foto © Ivana a Jiří Jandovi

Text: Jiří Janda
Fotografie: Ivana Jandová
a Pavel Pavlíček
www.sukulenty.estranky.cz
E-mail: madagaskar(zav)ji(t)cz

 

zpět