Dog Canyon, Nové Mexiko

Hřeben Sacramento Mnts.

Jižní Nové Mexiko bylo v geologické minulosti několikráte zalito pravěkým mořem, po němž tu zbyly mocné usazeniny vápence. Horský hřeben východně od města Alamogordo je typickým příkladem vápencového pohoří.

Sacramento Mnts.

Jeho východní strana pozvolna klesá do plání Llano Estacado, které popsal Karel May v knihách o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Západní strana pohoří klesá příkrým zlomem do Tularoské pánve známé vzácnou geologickou raritou bílých písků, které jsou tvořeny bílými krystaly navátého sádrovce.

Vrchol hřebene Sacramento Mnts. je porostlý borovicovým lesem dominovaným borovicí těžkou (Pinus ponderosa) a douglasovou jedlí (Pseudotsuga menziesii). Nejvyšší místa s dostatečným množstvím srážek umožňují i existenci smrku Engelmannova (Picea engelmannii). Srážky jsou odváděny mnoha drobnými potoky, které v měkkém vápencovém podloží vyerodovaly boční kaňony. Jedním z nich je Dog Canyon (Psí kaňon), který ústí na západní straně hor do Tularoské pánve.

Kromě horských hřebenů zde panují pouštní podmínky, to znamená, že roční úhrn srážek nepřesahuje 25 cm a většinu roku zde svítí horké jižní slunce. Tato oblast spadá do největší pouště Severoamerického kontinentu – Chihuahua. Údolí Dog Canyon je lemováno strmými bočními úbočími, které sem spadají pod úhlem 30-60°. Povrch je většinou skalnatý s písčitými půdami, které se staly domovem četných kaktusových druhů.

Echinocactus horizonthalonius

Z jihovýchodu sem zasahuje Epithelantha micromeris, ze západu Mammillaria grahamii (syn. microcarpa), četný je zde i  typický pro většinu pouště Chihuahua.

Echinocactus horizonthalonius

Echinocereusy jsou zastoupeny Echinocereus dasyacanthus (syn. E. pectinatus var. neomexicanus), Echinocereus stramineus (E. enneacanthus var. stramineus) a okruhem Echinocereus triglochidiatus var. neomexicanus (E. coccineus). I zde se setkáme s jejich přírodními hybridy, které nám připomenou pohoří Jarilla Mnts. od osady Orogrande, NM, které je jejich hybridy pověstné a zmatou i ty největší odborníky na tento rod.

Escobaria strobiliformis ( syn. E. tuberculosa) se na první pohled podobá vzácnější Escobaria villardii. Rostou tu vedle sebe, někdy by se však dalo říci, že E. villardii vyhledává zastíněná místa nebo stráně obrácené k severu. Liší se od sebe hlavně barvou plodů, které u E. villardii zůstávají i po uzrání zelené, zatímco u E. strobiliformis záhy zčervenají. E. villardii rovněž neztrácí trny na spodních areolách a jeví se hustěji otrněna.

Glandulicactus uncinatus var. wrightii tu lze najít jen vzácně relativně k četnosti ostatních druhů. Z ostatních suchomilných a sukulentních rostlin jsou tu bohatě zastoupeny Yucca torrey, Dasilirion wheeleri a Focqueria splendens, které dodávají místu typický pouštní vzhled.

Nejlepší období pro návštěvu je měsíc duben, kdy je většina druhů v plném květu. V pozdním srpnu a září zde však zastihneme rostliny stále v plné kráse, neboť jejich těla jsou napita vodou po letním bouřkovém období, které sem přichází počátkem léta od Mexického zálivu.

Připravil a fotografoval Oldřich Fencl
 

zpět