Terramol - přírodní substrát z Dánska

Našim cílem bylo a nadále je zaměření na bonsaje. Pravděpodobně pro kaktusáře nebudou mít naše další produkty využití, ale myslíme si, že náš substrát Terramol je určitě kvalitní a zajímavý produkt nejen pro bonsajisty. Terramol již minulý rok nakoupilo pár kaktusářů se Slovenska i z Olomouckého spolku.

Terramol - detail za sucha

Terramol je přírodní substrát na bázi diatomitu a jílu, granulovaný a přepálený. 

Terramol je určen  přímo pro účely pěstování rostlin, čímž se liší od většiny ostatních „ostrých“ složek bonsajových substrátů, jež nejsou prioritně určeny pro pěstování bonsají, ale jsou vyráběny pro využití např. ve stavebnictví, jako stelivo pro kočky apod., a mohou tak obsahovat i některé nežádoucí přídavné látky.

Terramol - detail za mokra

Terramol je již v současnosti hojně používán pro pěstování bonsají ve velmi bonsajově „vyspělých“ zemích jako např. Itálie, Španělsko, Anglie a dalších. Terramol je svými vlastnostmi velmi blízký čistě bonsajovému substrátu Akadama – kapilární struktura Terramolu zabraňuje zhutnění substrátu a zajišťuje jeho vzdušnost a optimální zadržování vody, přičemž je veškerá nadbytečná voda odváděna z misky. Tímto nedochází k přemokření ani přesušení substrátu - voda je spolu s živinami dodaných hnojením uvolňována postupně ze zrn substrátu. Terramol lze obdobně jako Akadamu používat jako čistý substrát bez dalších příměsí, je však rovněž vhodný pro vytváření vlastních, „osvědčených“ velmi propustných substrátových směsí jako náhrada Akadamy.
 
Oproti Akadamě se však Terramol může pochlubit několika nezanedbatelnými výhodami:

  • mnohem větší tvrdost - Terramol NELZE rozdrtit mezi prsty
  • Terramol je vytvořen pro podmínky evropského klimatu – nerozpadá se po několika letech pěstování
  • Terramol neobsahuje takřka žádný prach (pouze 1% z celkového objemu tvoří částice o průměru menším než 1 mm), není jej proto potřeba přesívat
  • mnohem nižší ekologická stopa – výroba a doprava z Evropské unie

CENA – pytel 10kg/20l Terramolu obsahuje reálné množství substrátu žádané frakce (viz technická specifikace), oproti Akadamě neexistují ztráty substrátu z důvodu obsahuprachu. Výsledná cena v porovnání s Akadamou je zhruba POLOVIČNÍ.


http://www.bonequip.cz/o-produktech/terramol/

Leták Terramol TE 50K  (pdf)

BONEQUIP
Martin Drábek
http://www.bonequip.cz/

 

zpět