Buď požehnán internet (část I.)

Je 28. 12. 2005, dávno odhoukali půlnoc a já se snažím využít noční klid prohlížením internetových stránek týkajících se staré literatury o botanice. V 02.10 se mi zdá, že špatně vidím. V jedné knihovně jsem objevil to co hledám více než třetinu svého života. Přesně 25 let.

Otevírám Ježíškovu Tulamorku a začínám slavit. Píšu SMS na všechny strany světa, dětem, kamarádům. Pavel Pavlíček a Honza Říha taky asi něco hledali, protože ještě nespí. Všem oznamuju šťastnou zprávu, že jsem objevil Hernandéze. Je sice pravda, že jenom pár bláznů ví o co se jedná, ale to mi vůbec nevadí.

HERNANDEZ - stránka 1.


Hernandéz jako první popsal rostlinu, kterou domorodí Mexičané v jazyce Nahuatl nazývají  Peyotlem. My hoši co spolu mluvíme víme, že se jedná o Lophophora. Latinský text včetně českého překladu je mi znám od roku 1980, kdy mi jej dal doktor Habermann, ale originál je originál. Co kdyby tam bylo něco, čeho si jiní nevšimli. Připadá mi to sice jako nesmysl, ale já už takový jsem. Pokud nemám v  ruce originál , tak jsem nervózní jak sáňky v létě. A jak se nakonec ukáže, měl jsem čuch ve správný čas.

Uplynulo pět let brouzdání po internetu a jak šel čas, tak jsem se dopídil k dalším a dalším informacím o tomto problému. Objevil jsem desítky studií o kauze Hernandéz a objevil jsem nová vydání jeho knihy. Studium života tohoto pána, toho co prožil on a jeho kniha, mi zabralo několik let a několik šuplíků papíru. A tak, když nemáte nic jiného na práci, tak slyšte šustění popsaného papíru.

Doktor Francisco Hernandéz se narodil kolem roku 1515 ve vesnici Montealbán poblíže Toleda ve Španělsku. Lékařský diplom získal na Universidad de Alcala Nanares, někde kolem roku 1540. Roku 1550 se stěhuje do Sevilly, kde začíná jeho zájem o botaniku. Nastupuje na místo lékaře v klášterní nemocnici, kde vede botanickou zahradu léčivých rostlin (v té době si každý špitál pěstoval své bylinky). Po deseti létech se stěhuje do Madridu, kde se seznámí s lékařem Andrea Versali a architektem Juanem de Herrera , kteří jsou ve funkcích královských sekretářů v záležitosti vědy. V roce 1567 se stává osobním lékařem španělského krále Filipa II. Roku 1569 jej Filip II. jmenuje „Hlavním lékařem pro Východní Indii s omezením na Nové Španělsko , Filipíny, Velké Antily a Kanárské ostrovy“. Byl pověřen výzkumem rostlin, živočichů a minerálů , které mají léčivé účinky.

V roce 1570 ve věku 55 let odjíždí Francisco Hernandéz s velkým nadšením do Mexika. Na jeho cestě ho doprovází jeho syn Jan a Francisco Dominguez. Jeho cesta měla dva důvody. Jeden byl vědecký (popis mexické flóry a fauny), druhý byl obchodní. Byla zde snaha zajistit obchodní využití léčiv nově objevených zemí pro obchod se zbytkem Evropy. Během pobytu v Mexiku mu v práci pomáhali tři domorodí malíři, kteří nakreslili více než 2000 barevných ilustrací. Hernandéz si je pojmenoval : Anton , Baltazar a Petr Vazquez. Jeho práce byla usnadněna tím, že v té době byly v Mexiku velmi obsáhlé botanické zahrady. Několik mil od tehdejšího středu hlavního města byla Aztéky zřízená botanická zahrada HUAXTEPEC, která přežila conquistu a musela teprve roku 1960 ustoupit rozšiřování hlavního města. V této zahradě byly shromážděny stromy, keře a byliny. Hernandéz zde často pobýval. Popis rostlin a živočichů byl  proveden v domorodém jazyce Nahuatl. A toto byl první kámen úrazu Hernandézovy práce. V té době sílil tlak církve na christianizaci domorodců a církev si začala na Hernandéze stěžovat. Katolické duchovenstvo zakázalo používání domorodých názvů, chtěli vymýtit původní vzdělanost. Kdo používal domorodé pojmenování byl nazýván bludařem, který praktikuje čarodějnictví. Zvláště byli pronásledování domorodí lékaři.

Na svůj výzkum dostal Hernandéz od krále Filipa II. celkem 60.000 dukátů , práce měla trvat 5 let. Hernandéz si svůj pobyt ale prodloužil na další dva roky na své náklady. Prodloužení pobytu byl další problém jímž si znepřátelil krále. Ten trval na jeho okamžitém návratu a tak se Hernandéz vrací do Španělska v roce 1577. 

První část své práce poslal do Španělska v roce 1576. Celkem to bylo 16 svazků v jedné verzi, která měla 893 stránek textu, 2071 ilustrací a obsahovala popis celkem 2976 rostlin. Pojmenovaný materiál viděl, popřípadě sám na sobě vyzkoušel jeho účinky. Zkoumanému materiálu ponechával původní domorodé pojmenování. Před odjezdem byla provedena jedna kopie celé práce, která zůstala v Mexiku.Tato kopie se ztratila, ale během času se v Mexiku objevilo pár fragmentů této kopie. Druhou část  své práce přivezl až při svém návratu. Byly to další 4 svazky týkající se především zvířat a historie Mexika. Do Španělska se Hernandéz vrátil zestárlý a nemocný , bylo mu 62 let.

Ve Španělsku byl  přijat velmi chladně. Španělský král Filip II. Hernandézovi vyčetl, že práce je příliš rozsáhlá a psaná nesrozumitelným jazykem. Vyslovil se, že náklady na tento výzkum byly obrovské a že vydání tak obrovského díla by stálo hodně peněz. Dal rukopisy uložit do Real Biblioteca v paláci El Escorial. O práci byl v Evropě velký zájem a tak v roce 1577 byl proveden opis tohoto rukopisu v jazyku latinském. Tato kopie byla uložena v Colegie Imperial de Madrid, což jak později zjistíme byl jedinečný nápad, latinská kopie byla ale bez vyobrazení. Hernandéz umírá  28.ledna 1587 ve věku 72 let. K zhodnocení jeho práce dochází až desítky a stovky let poté.

Roku 1580 byl Radou pro Východní Indii  pověřen italský lékař Nardo Antonio Recchi, aby provedl výtah z Hernándezovy práce. Recchi provedl opis většiny práce (opsal prvních deset dílů včetně příslušných vyobrazení a to ve dvou vyhotoveních). Opisy byly dokončeny v roce 1582. Jedno vyhotovení zůstalo v Madridu a druhé si odvezl Recchi sebou zpět do Neapole, za účelem vydání tiskem. Po smrti Recchiho jeden opis zdědil jeho synovec Marco Antonio Petillo (povoláním advokát) a prodal ji v roce 1611 Federico Cesimu, zakladateli Accademia de Lincei, která vydávala spisy významných vědců (např. Galilea apod.). Vydání knihy si však vyžadovalo velké náklady. Bylo připraveno v roce 1612. Před  vydáním bylo nutno znovu pročíst originál Henándezovy práce a bylo nutné provést doplnění  komentáře některým se současných botaniků (práce byla několik desítek let stará). Cesi konzultoval tuto práci s Francescem Stellutim, který pověřil výkladem a vysvětlivkami botaniky Johana Fabera, Giovani Terrenzia a Fabia Columnu. První výsledek byl v roce 1628 vytištěn v malém nákladu, dílo bylo hotovo od strany 1 až do strany 936 a vydáno pod názvem: „Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus seu Plantarum animalium mineralium Mexicanorum historia (Roma, 1628)”. Tento tisk byl bez vyobrazení. Tím však byly zcela vyčerpány veškeré finance určené na vydání této knihy. To bylo dva roky před smrtí Federica Cesiho. Další část byla doplněna roku 1630 a 1648, kde mělo být vydáno Giovani Terrenzim a Fabio Columnou pod názvem: „Novae Hispaniae Thesaurus seu Plantarum, Animalium, Mineralium Mexicanorum Historia emn notis Joannis Terentii …“ (Romae, 1648) ( tyto údaje autor získal z Academia Lyncei  Řím) , byly snad provedeny nějaké nátisky, ale k vydání celkového nákladu nedošlo. Jsou známy titulní listy připravených vydání z roku 1630, 1648, 1649. Což přineslo řádný zmatek do počtu vydání.

Konečné a doplněné dílo vyšlo v roce 1651 pod názvem: „Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus seu Plantarum, Animalium, Minaralium Mexicanorum Historiae ex Francisci Hernandez Novi Orbis Medici Primary Rentionibus In Ipso Mexicana Urbe Conscriptis A Nardo Antonio Reccho. Romae. 1651“. Toto vydání je doplněno dřevořezy, kde část byla vytvořena podle originálních ilustrací Hernándezovy práce a část podle doplnění dalších autorů. Vydání z roku 1651 v sobě obsahuje vydání z roku 1628 a 1648, vždy byla přidána další část. Kniha má celkem 1064 stran. K vydání došlo za podstatného přispění španělského státu. Bylo to 64 let po smrti Hernandéze.

XIMENEZ - Quatro libros de la Naturaleza y viritudes de las plantas


Druhý opis Hernándezovy práce, který provedl Antonio Recchi se zatím dostal přes oceán do Mexika, kde jej františkánský mnich Francisco Ximenez přeložil do jazyka španělského a bylo vydáno v roce 1615 pod jménem „Quatro libros de la Naturaleza y virtudes de las plantas y animales que están recibidas en el uso de la Medicina en Nueva Espana y la Methodo y correccion y preparacion que para administrallas se requiere con lo que el Doctor Francisco Hernandez escribió en lengua latina. (Mexiko, 1615)“. Toto vydání je bez ilustrací, má 405 stran. Způsob jakým se opis dostal do Mexika je opředen řadou spekulací .

17. července 1671 byl zničen požárem palác El Escorial a s ním nenávratně zmizel rukopis Hernandézovy práce. Tím byl navždy zničen orginál původního rukopisu včetně vyobrazení. Vše co zůstalo jsou jen opisy a my se můžeme pouze domnívat co vše v původní práci bylo.  

Okolo roku 1770 bibliofil a historik Juan Bautista Munoz objevil pět dílů latinského konceptu Hernándezovy práce v knihovně Colegium Imeprial v Madridu (jde o část opisu z roku 1577). Tuto část práce doplnil z předcházejících kompilátů a opisů doktor Casimiro Goméz Ortega a vydal je v roce 1790 pod názvem: "Francisci Hernandi, medici atque historici Philippi II, hispan  et indiar.  Regis, et totius orbis archiatri. Opera, cum edita, tum inedita, ad autobiographi fidem et integritatem expres, impensa et jussu regio.(Madrid. 1790). Toto vydání má tři díly a je bez ilustrací, mají celkem 572 stran. Teprve v této publikaci ve třetím díle na straně 71–72 se nachází bájný popis PEYOTL Zacatecensis .

A zde se můžeme vrátit zpět k 28. 12. 2005. Opět jsem byl přesvědčen , že to je jako u Backeberga. Opisovat, opisovat a opisovat a už vůbec nedbat na originální popis. Vždyť on se špatně shání. Každý dělá co může a hlavně na co má čas. Ale aby si dělal hlavu s tím, že původní popis byl španělský, potom ho přeložili do latiny, potom ho přeložili do angličtiny či francouzštiny a zpětně do čehokoliv. Vzniká tím kompilát přání autorů jak má popis vypadat. Když se dostanete k původnímu popisu, tak si jen lámete hlavu nad tím, kde ty bláboly ti erudovaní autoři objemných knih vzali. Ale to až příště…

Ruda Grym
E-mail: Rudolf.Grym(zav)seznam(t)cz

 

zpět