Opravdu znáte cykas druhu Dioon edule?

Obr. č. 1 - Dioon angustifolium na lokalitě ve státě
Nuevo Leon  (foto Libor Kunte)

Řada českých sběratelů vlastní kromě dvou běžně dostupných druhů cykasů (Cycas revoluta a Zamia furfuracea) i druh Dioon angustifolium (dioón úzkolistý). Ne každý však zná jejich pravé jméno. V severomexické přírodě sbírané semenáčky tohoto druhu se totiž často objevují na českém trhu pod starým a chybným názvem dioón jedlý (Dioon edule). 

Obr. č. 2 - Dioon angustifolium - samičí šištice 
(foto Libor Kunte)

Chybně jsou řazeny i v některých botanických zahradách. Přečtěte si více na webu cykasy.cz:

Dioón úzkolistý (Dioon angustifolium)
http://www.cykasy.cz/Atlas/Dioon_angustifolium.html

PS a ty dva běžné druhy - odkazy:
http://www.cykasy.cz/Atlas/Cycas_revoluta.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Zamia_furfuracea.html

Srdečně Vaše
Cykasy.cz

 

zpět