Prosba - klíčivost semen

Vážení kolegové,
mnozí z Vás si ode mě pořídili semena kaktusů a sukulentů. Semena byla sbírána průběžně a některá jsou až 5 let stará. Jsou pečlivě skladována, aby si co nejdéle udržela klíčivost. Bohužel, sám nestíhám každým rokem vysévat všechny položky a tak průběžně ověřovat klíčivost nabízených semen.

Proto bych Vás rád požádal o pomoc. Pokud někdo sledoval a vyhodnocoval klíčivost semen pocházejících z mé nabídky, nebo se teprve na výsevy chystá a bude klíčivost sledovat, byl bych moc vděčný za případné informace. Za prvé mi to umožní dlouhodobě a na větším počtu semen (a také v různých podmínkách či metodách výsevů) studovat klíčivost jednotlivých druhů, za druhé budu moci položku, která je evidentně neklíčivá vyřadit z nabídky (kromě např. druhů rodu Sclerocactus, kde semena mohou a nemusí klíčit kdykoliv).

Důležitý údaj pro mě je opravdová klíčivost (tj. počet vyklíčených semenáčků na počet semen, datum výsevu, případná skarifikace či jiné úpravy semen atd.), nikoliv údaj, kolik semenáčků přežilo půl roku po výsevu, který byl mezitím zredukován plísní. Získané informace (včetně vlastních výsevů) hodlám průběžně zpracovávat a případně se o ně časem se čtenáři podělím.

Předem děkuji všem za jakékoliv informace a pomoc

 
 Zlatko Janeba
E-mail: desert-flora(at)seznam(dot)cz
 
 

(C)

zpět