To NAJ z piešťanskej sezóny III.

Reprezentačná výstava - jún

Dosť bolo zábavy na plese a výlete, teraz treba reprezentovať klub a ukázať našu krásnu záľubu verejnosti – vyhrnuli sme si teda rukávy a spoločne sme pripravili 31. ročník výstavy kaktusov a sukulentov v MsKS, tradične počas Otvorenia kúpeľnej sezóny. 

Po tri dni mali návštevníci možnosť vidieť cca 940 ks rastlín, zoradených podľa jednotlivých rodov s popismi a mapkami pôvodného výskytu. Táto forma náučnej výstavy pod názvom Náučný chodník po kaktusovej ríši sa verejnosti veľmi páčila, zabezpečená bola poradenská služba i predaj prebytkov.

Obr. 1 – Naše rastliny na tri dni vymenili skleník za túto sálu

Obr. 2 – Každý z vystavovaných rodov dostal tabuľku
s popisom a mapkou výskytu

Obr. 3 – Pastva pre oči má podobu klasiky

Obr. 4 - Malé deti sú vždy najzvedavejší  aj najvďačnejší poslucháči

Obr. 5 – Ako oheň

Obr. 6 – Originálne nápady Marcely Rusňákovej

Obr. 7 – Predsedníčka klubu sprevádza výstavou
viceprimátora Mesta Piešťany a riaditeľku MsKS

Obr. 8 – Aj tento Echinocereus priťahoval pohľady návštevníkov

Obr. 9 – Ferokaktusy – od najväčšieho po najmenší 

Obr. 10 – Návštevníkov prišlo dosť

Obr. 11 – Detail z expozície


Texty: Jana Michálková
E-mail: janamichalkova(at)gmail(dot)com

Autorky fotografií:
Marcela Rusňáková, Erika Líšková

http://www.kkapspiestany.eu/index_sk.htm