Vánoční dárek z Moskvy

Již 7. rokem si vyměňuji s Natálií Ščelkunovou (z Krasnoznamensku u Moskvy) náš časopis kaktusy za ruský „Kaktus-klub.“ Výměna funguje ke spokojenosti obou stran (zprostředkoval ji Petr Pavelka), největším zádrhelem je bohužel putování listovních zásilek, které trvá od 3 do 6 týdnů (jednoduchým důkazem jsou poštovní razítka).

Natálie je přítelkyní Viktora Gapona a oba jsou členové výboru KK v Moskvě. Již několikrát navštívili ČR a před 2 lety psali v jejich časopise mj. o jejich účasti na setkání v Dračí sluji u L. Horáčka (Písková Lhota u MB). Viktor v současné době patří mezi známé gymnofily a udržuje těsné kontakty se všemi významnými pěstiteli rodu Gymnocalycium, o čemž svědčí řada jeho článků ve zmíněném již ruském časopise.

15. listopadu t. r. mi pošta doručila velkou obálku, v níž k mému překvapení kromě posledního čísla jejich časopisu byla i objemná kniha s názvem „11 000 km po Argentině na stanovištích kaktusů.“  V knize mám věnování od autora V. Gapona a už na první pohled bylo možné říci, že je to kniha velmi povedená. Text je samozřejmě v ruštině a tištěný azbukou, ale všechny kapitoly a důležité popisky jsou se stručným anglickým resumé.

Kniha samotná je v podstatě fundamentální cestopis. Jeho základem jsou kvalitní fotografie, které jsou číslované, a je jich celkem úctyhodných 776 kusů. Texty jsou čtivé a po mne jako pamětníka povinné maturity z ruštiny stravitelné, i když od písmenek azbuky brzy bolí oči. Po argentinských lokalitách putoval V. G. spolu s rakouským kaktusářem Gertem Neuhuberem, o němž opakovaně píše, že byl jeho učitelem i skvělým společníkem. Z rostlinných druhů převažují gymnokalycia, ale kniha ukazuje i zajímavou doprovodnou vegetaci a samozřejmě i krajinu, v níž příslušný taxon roste.

Napsat podrobnější recenzi mi nepřísluší, gymna jako většinou odolné nenáročné kaktusy samozřejmě pěstuji od mládí, ale nikdy jsem neměl více jak 30 druhů. Hodnocení obsahu tedy nechám gymnofilům, celkovou úroveň knihy však mohu hodnotit a jsem rád, že kladně. Kniha má podrobný rejstřík a jednou ze 4 příloh je seznam polních čísel „VG“.  Knihu sponzorovalo zhruba 40 osob, z ČR to byli: Zdeněk Franc, Jan Ječmínek, Pavel Pavlíček a Jiří Vochozka.

Nakonec tedy základní údaje o dárku, který si letos rád přidám pod vánoční stromek:

Gapon Viktor Nikolajevič:
11 000 km po Argentině na stanovištích kaktusů
Vydal KAKTUS-KLUB se sídlem v Krasnoznamensku, 2010 (http://www.kaktus-klub.com)
Formát 22 x 27,5 cm, 288 stran, 776 barevných fotografií a několik pérovek od N. Ščelkunové. Tištěno ofsetem.
Náklad 1 000 výtisků.
ISBN 978-5-91909-004-5
.

Text a foto Jan Gratias
e-mail:
gratias@iol.cz

 

zpět