Cykasy vyhlášeny nejohroženější skupinou
rostlin světa

Podle poslední zprávy Mezinárodní unie pro ochranu přírody IUCN z října 2010 byly cykasy vyhlášeny nejohroženější skupinou rostlin světa. 

Foto © Jaroslav Šnicer

Encephalartos equatorialis (foto Jan Andersson) 

Podle unie je 62% všech cykasů ohroženo vyhynutím. Tyto druhy rostlin prežily globální vymírání. Přežily dokonce dopad meteoritu, který zlikvidoval více než polovinu všech rostlinných i živočišných druhů. Jsou však obzvláště citlivé na tlaky lidské civilizace.

Příslušnou zprávu Mezinárodní unie pro ochranu přírody najdete zde:

Přežíjí cykasy v Hodoníně rok 2011? 
Vlastník přislíbil nové jednání s městem po komunálních volbách.

Fosilie českých cykasů: Víte, že existovaly i původní české cykasy? 

Prohlédněte si některé kriticky ohrožené či vyhynulé cykasy Afriky:

FOTOGALERIE - Připravili jsme pro vás několik fotogalerií těchto vzácných rostlin:

A další informace:

Jak opylit cykasy doma?
Nově jsme poskytli konzultace českým pěstitelům, které vyústily v úspěšnou produkci semen u několika vzácných druhů. Přečtěte si jak na to. Spojte se s námi pokud potřebujete poradit. 

Zamia encephalartoides, kolumbijský cykas, který v evropských sbírkách nenajdete. 

Druh Encephalartos umbeluziensis je sice podobný běžnějšímu druhu Encephalartos villosus, v ČR ho však běžně neuvidíte.

Prohlédněte si fotogalerii s nejstarším českým cykasem ve skleníku zámku Lednice: http://www.cykasy.cz/English/lednice_greenhouse.html
(klikněte na Play Slideshow)

Vaše cykasy.cz
www.cykasy.cz
 

zpět