Seňor Semtex sedmdesátiletý


Václav Richter s feroxy u Cotagita

Dne 12. října 2010 oslavil své sedmdesátiny ing. Václav Richter z Pardubic, milovník a pěstitel sukulentů a kaktusů, skvělý vyprávěč a parťák  na cestách divočinou.

Je členem klubu kaktusářů Pardubice, kde pracuje jako člen výboru na přípravě mnoha spolkových akcí. Připravil celou řadu přednášek, zejména ze svých cest do Afriky, Jižní Ameriky a Mexika pro kaktusáře v řadě spolků z Česka. Napsal i několik článků do odborných periodik. Využil k tomu vlastní zajímavé a kvalitní fotografie i nekonvenční přístup k objektům fotografického zájmu.

Nejvyšší bod

Pečuje a udržuje rozsáhlou sbírku sukulentů a kaktusů, kterou vbudoval společně se svým, již zesnulým přítelem doc. Ant. Hlavou. Řada z nás měla to štěstí, cestovat spolu s Vaškem do domoviny kaktusů a myslím, že se těžko najde člověk, komu by jeho osoba byla proti mysli. Obvykle funguje jako vrchní proviantní náčelník a šéfkuchař v jedné osobě.

U La Vina

Přezdívka, kterou před řadou let vymyslel Brian Bates, souvisí sice s jeho civilním povoláním chemika v Semtíně, ale současně dobře vystihuje Václavův smysl pro humor a vyprávěčskou dovednost, kdy historky a vtipy z úst oslavence vybuchují v nepřetržitých gejzírech a přítomné posluchače doslova umrtvují.

Taquina es Serveza

Milý Václave, rád bych ti na tomto místě poděkoval za všechno dobré a krásné co kolem sebe šíříš, popřál pevné zdraví a neutuchající energii na všech cestách za kaktusy, které ještě absolvuješ, krásné zážitky a hlavně dobré světlo.

Upřímně přeje výbor KK Pardubice a Vašek Šeda, 
redakce těchto novin se k přání ráda přidává. 

 

zpět