Utajovaný časopis

Právě držím v ruce 3. číslo časopisu SEMPPRESS, časopisu o zimovzdorných sukulentech. Je to neprodejný časopis a je poskytován jen vážným zájemcům o problematiku, za cenu pokrývající pouze náklady na výrobu (podtržená část věty je opsaná z tiráže). Proto jsem zvolil titulek „utajovaný.“ Mám tu čest ho odebírat proto, že vydavatelé zřejmě nepochybují o mém vážném zájmu o sukulenty (netřesky a jim příbuzné rody nevyjímaje).

Jelikož obsah a úpravu 3. čísla hodnotím známkou skvostné, nedá mi to, abych na něj neupozornil případné, hlavně však opravdové zájemce o rod Sempervivum, kteří se v řadách čtenářů těchto internetovým novin mohou vyskytovat. Název časopisu je složeninou, která dobře vystihuje jeho obsah (SEMPervivum + PRESS), což čtenáři snídající vtipnou kaši určitě pochopili.

Po velmi veselé druhé straně (má titulek „Netřeskáři jsou schopní všeho) následují články z cest autorů po lokalitách u nás a hlavně v zahraničí, dále pojednání o hybridech netřesků, nové popisy či rekombinace a upozornění na zajímavé odkazy na webu. Číslo 3/2010 je de facto ročenka o 32 stranách A4, na poslední dvoustraně je resumé jednotlivých článků v angličtině. 

Doufám, že mi redakce časopisu nebude za tuto propagaci spílat,
její e-mailová adresa je semppress@seznam.cz.

Text a repro titulní strany Jan Gratias
e-mail:
gratias@iol.cz

 

zpět