CITES 1 musí ustoupit hladovým žaludkům!?

V našich novinách jsme mohli číst o v roce 2004 zorané lokalitě rostlin CITES 1 druhu Ariocarpus kotschoubeyanus, který rostl v plochách poblíž Estancia Marte. Stejné místo jsme navštívili o 6 let později, v červnu roku 2010. Očekával jsem zavlažované pole s bujně rostoucí zeleninou, našli jsme ale zase jen prázdnou pláň, tentokrát ovšem zcela bez „koček“. 

Stejné pole  po letech – Estancia Marte, červen 2010

Jen další důkaz toho, že jsme už tehdy správně odhadli, jak to tady asi s tím „zemědělstvím“ dopadne. Plocha je oproti stavu před 6 lety dokonale mrtvá, jen sem tam se uchytil nějaký keříček. a tak nyní jen pátráme po motivu, který ovlivnil mexické oráče k tomu, aby ty nedohledné lány rozorali, uvláčeli --- a nechali být svému osudu. A na kolik let by mexickým soudem byli za vykopání přísně chráněných rostlin traktoristi odsouzeni, když i jen za jednu kočubejku nalezenou v našem autě by hrozilo plných osm let vězení?

A toto je popis situace z roku 2004:
www.cact.cz/noviny/2008/01/Matejka_09.htm

…Silueta „Stolové hory“ se v dálce před námi brzy vynořila a my věděli, že do soumraku zakempujeme u tohoto cíle mnohých kaktusářů. Vlasta mohl konečně sešlápnout pedál plynu a těsně před setměním jsme našli za onou horou to správné místo. Během tradičního večerního obřadu: stany, oheň, polévka … jsme však s rozpaky žasli nad stavem této světově proslulé lokality, známé především výskytem Ariocarpus kotschoubeyanus macdowelii. Stovky hektarů půdy byly totiž zorány a převláčeny a veškerá vegetace tak rozryta. Ráno jsme si podrobněji prohlédli dílo zkázy.

Obraz zkázy statisíců Ariocarpus kotschoubeyanus

Za vesničkou Estancion Marte zničili místní „kultivátoři krajiny“ víc než milion těchto vzácných rostlin. (Tento výpočet nevznikal v našich hlavách lehce. Po spočítání rostlin na jednom aru, a pak sčítáním nul jsme jej ale nakonec jako objektivní odhad schválili.) Setkali jsme se s mrtvolami i s dosud živořícími exempláři. Odnesením jedné takové bychom my cizinci riskovali kriminál. Žalostný pohled pro každého milovníka přírody na ochranu přírodních jedinečností „po mexicku“. Vlastík na to navázal již několikrát opakovaným referátem, jak je v Mexiku vše naruby a jací jsou to oslové. „Akorát mordidu by chtěli a každého by chtěli napálit!“

Lokalita smrti za Estancia Marte - Sierra de la Paila,
stovky hektarů vyoraných kaktusů 

„Lokalita smrti“ L: 25 44 574, 101 45 537 obsahuje cca 2 000 ha, 1 ha je 1 000 rostlin. Trojčlenkou se dostaneme k tragickým výpočtům. Kdyby ariáče místní novátoři našli na podzim když kvetly, a prodali za 1 US dolar, vydělali by přes jeden milion dolarů. To je výdělek, jaký na tomto suchém vyvláčeném pozemku nepořídí ani za mnoho let…

Pavel Pavlíček 
E-mail: pavlicek(at)chrudim(dot)cz
 

zpět