Cmarmanov univerzálny kaktusový predajný stôl

Poviedky na tému Jára Cmarman - kaktusár
od Janči Barana zo Zvolena

Upozornenie: Osoba popisovaná v poviedkach
nie je Jára Cimrman! Jedná sa o Jaroslava Cmarmana.

V poviedkach sú použité niektoré doplňujúce poznámky zaslúžilých Cimrmanológov o živote a diele Járu Cimrmana. Za to im komplexne so všetkou úctou ďakujem. Pri bádaní a preverovaní okolností zo života a pobytu Járu Cimrmana ale došlo k úplnému obratu. Došlo k poľutovaniahodnému omylu, ktorý sa stáva maximálne tak raz za 50 rokov. Stalo sa to, že došlo k zámene mien.
Jára Cimrman sa v Podpoľaní asi nikdy nezdržiaval a nepôsobil. No kto vie? Bolo potvrdené, že sa jedná o osobu Jaroslava Cmarmana, ale to je tak všetko čo sa k tomu dá povedať. Ospravedlňujem sa týmto verejne všetkým Cimrmanológom, že som ich zviedol v ich bádaní nesprávnym smerom a citoval ich poznatky v súvislosti s inou osobou.
Navzdory tomuto fo-pa sa hlboko skláňam pred všetkým, čo nás kaktusárov spája s Járom Cimrmanom. Na znak úcty ak nik nebude mať výhrady, ponechávam názov kaktusu Cimrmani krpačoviensis bez zmien. Čo ak sa mýlim a bol to predsa len Jára Cimrman?

Mnohí kaktusári nevediac o tom využívajú jeho „registračný manuál“, alebo Cmarmanov prehľadný stôl“ na presnú evidenciu svojich rastlín. Povestný Cimrmanov prehľadný stôl vznikol v jeho rodnom Liptákove za úplne obyčajným stolom v miestnej krčme. Inšpirovala ho k tomu poznámka statkára Votrubu:

„Dobrá, kouřit teda nepřestanu, ale pít budu dál“.

Cimrmam vedel, že donesený alkohol nie je možné položiť len tak ledabolo krčmárom na stôl kdekoľvek. Nastal by zmetok pri platení. Tak po čase sa zrodil nápad v hlave Cmarmanovej. K tejto myšlienke pripájam Cmarmanov výrok:

„Ty vole to bylo léto. Červenec si teda vůbec nepamatuju, jen ten stůl“.

Vzhľadom k tomu, že existujú rôzne modifikácie usporiadania Cimrmanovho registračného manuálu, či Cimrmanovho prehľadného stola a následné nepresnosti, oprášime pôvodnú verziu. Dávam ju v zmysle odkazu majstra ku prospechu celej kaktusárskej a sukulentárskej obci. Pri všetkej úcte k priateľom kaktusárom musím byť v mene Jára Cimrmana kritický! Tak napríklad Chrudimská burza. Typické nerešpektovanie zásad takzvaného Cimrmanovho prehľadného stola. Z nerešpektovania týchto zásad dochádza medzi kupujúcim a predávajúcim k hlasitej komunikácii. Na konci burzy sa z nich stávajú unavení mlčiaci kaktusári . Už len občas a sem tam prehovoria. Je pravdou, že večšina odchádza spokojná. No puntičkársky Cimrman by odchádzal ako mlčiaca menšina.

A tu je nápomocný univerzálny Cimrmanov stôl k predaju kaktusov a sukulentov. Ako vzorový by sa dal demonštrovať stôl priateľa z obce Drásov pri Brne. Nech mi prepáči túto publicitu, ale nedá mi to. Čo je dobré, chváli sa samo. Marketingové image s perfektným stolom a verbálnym prejavom Brnenského hantecu. To všetko valcuje čubrníkov a čubrninky (zákazníkov) ako živelná pohroma. A to všetko pod transparentom s pútavým heslom. To je to čo mal Cimrman na mysli. Je to image predávajúceho a jeho vnútorná sila prenikajúca na povrch. Ústredným bodom a stredom pomyselného vesmíru je stôl.

Napríklad. V kvadráte pravej a ľavej hornej časti stola teda A-1,2,3,4 sa majú nachádzať predajné rastliny, ktorých sa predajca zbavuje v prvom slede. Následne za nimi sú v kvadráte B-2,3 umiestnené rastliny vyššieho vzrastu, čo je stredná časť stola. Až za nimi v kvadráte C-4 a C-5 sú rastliny vzácnejšie a atraktívne.Medzi nimi sú vhodne a viditeľne rozmiestnené v rámci kvadrátov cenovky. Pozorný čitateľ si isto všimol, že kvadráty B-1,B-4 a kvadráty C-1,2,3 zostali neobsadené. Má to Cimrmanov logicky premyslený dôvod. Voľné kvadráty umožňujú užívateľovi stola flexibilne podľa potreby premiestňovať kaktusy, menovky v smere hodinových ručičiek. Pozor na okraje stola, aby veci neprepadávali. K udržaniu predmetov na stole slúži takzvaný pomocný obvodový celookrajový kvadrant. Najdôležitejším je kvadrát C-1, ktorý je prednostne využívaný na umiestnenie pokladne. Dôležitý je pohyb. Cimrman tvrdí:

„Není hanba ze stolu upadnout, ale příliš dlouho ležet.
Pohyb v kruhu je zdokonalení života“.

(Na tomto princípe Cimrman neskôr zostrojil kruhovú šachovnicu).

Preto cenovky s označenou vyššou cenou sa flexibilne presúvajú podľa toho, či je pri stole laik, či odborník. Cimermanov stôl po zdokonalení napríklad cenovky vôbec už nepotrebuje. To zvádzalo kupujúcich k domnienke že sa pri takomto stole uplatňuje zásada takzvanej Vatikánskej meny,teda pánboh zaplať. Je to zlepšená varianta bezmenovkového stola takzvaného dôverníckeho. Kupujúci totiž majiteľovi stola dôveruje a napokon sa stávajú priateľmi. Ho-hó, omyl! Žiadne kamarátšafty sa z moci úradnej pri predaji tolerovať nebudú a basta! Úradnícky šimeľ erdží a tak sú cenovky z dôvodu sebarealizácie kontrolného orgánu povinné. Cimrman v pozícii podriadenosti k vyššej moci úradnej sa s tým zmieril a mal v tomto ohľade nasledovania- hodnú zásadu:

„Varuj se hazardu, vzpomeň si na Jardu“!
„V zásadě se doporučuje nedotýkati ani vedení padlého na zem“.

Cimrmanove zlepšenia označenia kaktusov v zbierke ktoré nazval „menovkový kaktusársky problém“ vyriešil elegantným a dostupným spôsobom. O ňom si povieme niečo až nabudúce. A na úplný záver Cimrmanova rada:

„Neutíkej! Zemřeš unavenej"!

(Neprešlo jazykovou úpravou)

Janči Baran zo Zvolena
www.sucutus.meu.zoznam.sk
 

zpět