Senzační objev nového zástupce
rodu Sulcorebutia

Autor popisu na lokalitě Sulcorebutia maxirauschii Kunte spec. nova

Úžasný nález se povedl naší výpravě za kaktusy do Bolivie. Při cestě na typovou lokalitu Sulcorebutia rauschii se podařilo objevit zcela mimořádné kaktusy připomínající svým vzezřením právě tak dobře známé „raušky“.

Neodnožující rostliny jsou ploše kulovité s výrazným řepovitým kořenem, z drobných areol vyrůstají ke stonku přitisklé drápovité trny černé barvy. Výrazná je zelenošedá epidermis. Zajímavé bude jak pokvetou, protože v době naší návštěvy byly rostliny v nekvetoucím stavu. Viděli jsme však odkvetlé květy, které prozrazovaly, že by se mohlo jednat asi o 20 cm dlouhé, úzce trubkovité květy vyrůstající z boku rostliny.

Pro rostlinu chceme z důvodu její podobnosti se Sulcorebutia rauschii pojmenovat jako Sulcorebutia maxirauschii Kunte spec. nova. Teprve čas ukáže opodstatněnost tohoto druhu, ale domníváme se již teď, že nález největší sulkorebucie bude nadlouho zapsán zlatým písmem v historii objevování zástupců čeledi Cactaceae.

Text a silvestrovská fotomontáž:
Libor Kunte
 

zpět