Kaktusáři se nemají čeho bát?

Pan MUDr. Tomáš Zábranský, spolustvořitel návrhu drogové vyhlášky
(viz: http://zpravy.idnes.cz/policie-ke-kaktusarum-kvuli-meskalinu-nevtrhne-rika-spoluautor-drogove-vyhlasky-gjq-/domaci.asp?c=A091209_102738_domaci_taj,

tvrdí, že se kaktusáři nemají čeho bát, neboť policie ke kaktusářům kvůli meskalinu nevtrhne!

O pár odstavců dál ale říká, že v případě udání musí policie konat. Rostliny prý zabaví a pošle je na rozbor.

To je neuvěřitelný cynizmus. Představte si tu situaci – k normálnímu slušnému člověku vtrhne protidrogová – styl vídáme v televizi. Zabaví kytky o kterých si myslí, že by mohly obsahovat drogu a prohlédnou dům, jestli některé nejsou schované pod matrací. Ty se pak někde v laboratoři rozmixují a dělá se rozbor. Po celou tu dobu pěstitel čeká v obavách z dopadu tvrdé ruky zákona. Každý není dost tvrdá povaha, aby to snášel bez újmy.
Pak přijde výsledek se sdělením, že se droga nenašla. Trocha rostlinek, které pěstitel s láskou 30 roků pěstoval, je zničených.
O tom, že se v našich končinách udává rádo a často, o tom asi nikdo nepochybuje. Další a další lidé, kteří nikdy v životě neokusili omamnou látku, se prý nemusí bát. Aspoň podle pana Zábranského.

Kolekce letitých rostlin rodu Lophophora v jedné moravské sbírce. Majitele
ani místo z pochopitelných důvodů neuvádíme. Foto © Zdeněk Podešva.

On ví zcela určitě, že nikde v okolních státech není podobná norma v platnosti. Ví, že žádná norma EU ani OSN podobné třídění nenakazuje. Ví zcela bezpečně, že to co napsal do tabulky, sděluje, že každý, kdo vlastní jen jedinou lofku, se dopouští přestupku s možností až 15.000 pokuty
Ten člověk zároveň říká, že 6000 kaktusářů se nemá proč bát. Prostě nemluví pravdu, a při své inteligenci zcela jistě úmyslně.

Chtěl bych mu vzkázat:
Pane Zábranský, zcela zadarmo Vám dám 10 dospělých rostlin Lophophora williamsii. Zkuste zařídit nejdříve rozbor, a pak se teprve podílejte na obtěžování slušných lidí vymýšlením hloupých papírů“.

Pavel Pavlíček, Gorkého 886, 537 01 Chrudim.
www.cact.cz/noviny

Reakce pana Zábranského:
Dobry den, pane Pavlíčku,
děkuji za váš email. necítím se odborníkem na kaktusy – mojí odborností je drogová epidemiologie; zjednodušeně řečeno, „nelegální drogy a jejich uživatelé.“
Je trochu nešťastné, že jsem v médiích prezentován jako (spolu) autor té části vládního nařízení, na němž jsem se jako jeden z cca 25 členů pracovní komise, jíž si pro ten účel sestavilo ministerstvo spravedlnosti, v zásadě nepodílel jinak než právě členstvím v oné pracovní skupině, a že svůj emotivní email nesměřujete na v pracovní skupině zastoupené odborníky ministerstva spravedlnosti nebo zemědělství, do jejichž působnosti tohle podle mne patří – ale nešť. můžu si za to sám a mé teoretizující vývody v idnes.cz potvrdí nebo vyvrátí až aplikační praxe.
Tak či tak, skutečně jsem přesvědčen, že vaše obavy jsou zcela nepodložené, a rád přijímám vaši nabídku na poskytnutí 10 kaktusů předmětného druhu.

MUDr. Tomas Zabransky, Ph.D.
vedouci pro vedu a vyzkum
Centrum adiktologie
Psychiatricka klinika I. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Czech Republic
http://www.adiktologie.cz
 
e-mail: twz@adiktologie.cz
tel: +420-2-24965100
fax: +420-2-24965035


 

Vážený pane doktore,
Sám jste se vmanipuloval do postavení, ve kterém se nalézáte. Ale ani nyní neposloucháte, nečtete, nevnímáte. Frajer by řekl – utnul jsem se, udělal jsem chybu, ani mi nenapadlo hledat více informací. Výmluva, že jsem se jen účastnil...
Svůj emotivní mejl budu klidně směrovat na dalších 24 odborníků, když mi poskytnete kontakty.
Svůj slib o zaslání rostlin zdarma (v ceně několika set Kč) samozřejmě bez odkladu splním, pokud mi pošlete kopii domluvy s některou laboratoří, která je k požadovanému rozboru zavedena, vč. jejich požadavku na počet rostlin k rozboru potřebných.

S pozdravem – Pavel Pavlíček

Začal novodobý hon na čarodějnice? Poznámka k vládnímu nařízení zakazujícímu držbu rostlin s psychotropními látkami
Zákonodárce nás opět překvapil. V trestním zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb.), který bude platný od 1. ledna příštího roku, se objevuje zákaz vlastnit větší množství rostlin obsahujících látky omamné či psychotropní. Boj s narkomanií je nutný a nikdo ho nezpochybňuje, starost zákonodárce je však značně přehnaná…

Takto začíná obsáhlý a výstižný článek Pavla Sekery na nejnavštěvovanějším českém botanickém webu BOTANY.CZ. Mimo jiné zde v sedmi bodech vystihuje hlavní nedostatky návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek a jedů.

Celý text si můžete přečíst na  http://botany.cz/cs/zakaz-drzby-nekterych-rostlin/.

BOTANY.cz je internetovým médiem, jehož posláním je propagace botaniky a ochrany přírody. Tento internetový magazín byl založen dne 11. dubna 2003, v současnosti je řízen environmentálním občanským sdružením Přírodovědná společnost. Tento botanický web spojuje profesionální botaniky, ekology a amatérské botanické nadšence.

Za Botany.cz podpořil české kaktusáře i šéfredaktor Ladislav Hoskovec, zdůraznil však, že je třeba vystupovat nejen v zájmu kaktusů, ale i dalších rostlin uvedených na tomto seznamu! (Příloha č. 1: Seznam rostlin a hub, které se pro účely trestního zákoníku považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku).

Zdeněk Podešva
člen Přírodovědné společnosti
a webmaster I.N. CACT.CZ
podesva@post.cz

 
 

zpět