Astrofyta u Pavliců

Milí čtenáři IN, kaktusářská sezóna je opět za námi – to to letí. Kaktusy jsem zazimoval a je tedy trochu času na jinou práci, třeba na příspěvek do I.N. Chci se tedy podělit o nové zkušenosti a také o pár obrázků z mého snažení při pěstění hybrid astrofyt.

Úvodem chci říct, že se povedlo přes velké útrapy legálně dovést hlavě Japonské skvosty z velké pěstírny pana Saisen Semihiro Saekiho, zaměřené převážně právě na astrofyta. Pokusím se vám popsat pro představu jak vyřídit legálně dovoz, byť hybridních rostlin.

K vyřízení tohoto povolení CITES (jelikož - ač nelogicky – podle výkladu ČIŽP spadají i zcela jasné hybridy na 50 cm vysokých jusbertech také pod ochranu tohoto předpisu pro ochranu v přírodě ohrožených exemplářů) je zapotřebí nejenom důvěřovat obchodníkovi a platit předem vysoké částky za každý kus, ale také se s ním dohodnout o z jeho strany vystavení vývozního povolení, které je jednorázové (množství 1 či 500 ks nehraje roli) Toto povolení vydává jako u nás tamější státní orgán. Po zaplacení poplatku cca 1500 Kč (přepočet z JPY) čeká vývozce cca 3 měsíce na vyjádření orgánu, zda může vyvést zaplacené rostliny. Pokud tedy ano, je mu přidělen PERMINT k vývozu. Jeho kopie je nutno v České republice předložit spolu s vyplněnou žádostí o importní povolení Ministerstvu životního prostředí (MŽP), odd. CITES a uhradit předem 1000 Kč za přijetí této žádosti.

U nás je průběh rychlejší. Do 30 dnů, pokud je vše v pořádku, žadatel obdrží povolení k dovozu. Toto povolení má platnost 6 měsíců. Ono povolení je nutné v kopii doručit opět na Japonskou stranu, kde na základě obou již vyřízených povolení čeká prodejce na tak zvanou rostlinolékařskou prohlídku exportovaných rostlin. Z mé zkušenosti si úředník vymezil 63dní (9týdnů) dokument je samozřejmě také za poplatek cca 1000 Kč.
Jak tento třetí dokument existuje, může se balit a posílat. Je však nutné rychle, jelikož rostlinolékařské povolení má platnost jen pouhých 14 dní. Nesmí tedy dojít ze strany žadatelů k žádným zdržením, jinak vám balík v ČR není vydán pro neplatné dokumenty! Balík leteckou poštou jde do ČR z Japonska cca 5dní.
Kontrola na celnici v ČR probíhá v prvé řadě opět dalším certifikováním, nyní české rostlinolékařské prohlídky. Ta stojí cca 780 Kč. Dále celní řízení (klasika) doložením faktury o ceně zboží a zaplacení daně a cla.
Pak si balík cca po sedmi měsících od první žádosti můžete odvést domů… (když se vše zdaří tak jak má).

Přes mou snahu vyhýbat se zbytečným problémům a legálně dovážet kaktusy do soukromé sbírky, jsem řešil problémy s dovozem z Číny a stálo mě to jak rostliny, tak hodně peněz, nervů a to jen díky špatné informaci našim celním úředníkem. Ten mi podal mylné informace a následně se po mě a mé přítelkyni pěkně povozili. Následně i chybou prodávajícího, který mě přibalil i rostliny (jako dárek), které jsem nechtěl a neměl tím pádem pro ně povolení pro dovoz daného rodu. V ČR to však nikoho nezajímalo a odnesli jsme to my…
Dávejte si tedy velký pozor, kdyby jste rostliny dováželi, ať vám sedí všechny dokumenty, názvy, termíny, ceny atd., jelikož na konci cizí chyby (a neznalost neomlouvá) mohou následovat vysoké finanční tresty i hrozba odnětí svobody, a za to náš koníček asi nikomu nestojí.

Pokud jsem Vás neodradil těmito informacemi a chystáte se na import rostlin, zvažte zahájení celé akce dovozu vzhledem k měsíci předpokládaného reálnému importu, aby vám vysněné kaktusy třeba v lednu (po sedmi měsících útrap, placení a papírování) na poslední cestě k vám nezmrzly v poštovním autě, někde přes noc třeba na dálnici D1 :-)

Dále snad jen příjemněji. Mé dovezené rostliny se rychle vzpamatovaly po cestě, snad také díky silným podnožím a docela hojně kvetly. U některých bylo semen z jednoho sprášeného květu dost, u jiných třeba jen 4-5 semínek. Nicméně stihl jsem udělat ještě letní výsev, a z něj posílám nějaké makro záběry. Fotky jsou bez popisů i když vedu rozsáhlou sledovací agendu.

Jak se trošku proklubou z vaty a bude už rozpoznatelná jejich krása a znaky, nafotím ještě jednou a uveřejním vč. dlouhých, zvláštně znějících japonských popisů. Připojuji i pár fotografií z jarního výsevu kde jsou rostliny již samozřejmě o poznání větší - vše ale díky roubování na mnou velmi oblíbený Myrtillocactus geometrizans. Dvouleté sledování ukázalo, že v mých podmínkách (vlhčí skleník, teplá zima) rostliny na myriloc. rostou 2x rychleji než na jusbertech.

Pro představu, nafotil jsem ty nejhezčí… a ti neroubovaní nemají vatu nebo ani ne polovinu, variegátní téměř nepřirůstají atd., u těchto hybrid je asi roubování nutnost. Trošku jsem se tak ospravedlnil za to roubování, které mnozí nemáte rádi…

Mějte se fajn a přeji nám všem krátkou a mírnou zimu
 

Text a foto © Roman Pavlica
email: superkabuto(at)seznam(dot)cz
 

zpět