Den po dni v Baja California (8)

Ráno na tábořišti

29. 2. Ráno je vše hodně mokré od rosy, sušíme stany. Mezi tím se prodíráme křovím po okolí, rostou tu mamilárie, Ibervilea a hubený Peniocereus johnstonii. Balíme a míříme k Loreto. Na křižovatce na San Isidro rostou jen o něco tmavší mamilárky, než u moře. Další zastavení asi 25 km před Loretem je bohatší, fotíme Ferocactus peninsulae, Echinocereus brandegeei a Lemaireocereus. V Loretu stavíme na oběd, stojí 70 ps.

Ficus s mohutnými kořeny

Domlouváme se o dalším postupu. Větší auto se jede podívat na starou španělskou misii San Francisco Javier a druhé auto pokračuje dál do Ligui, kde se večer sejdeme na pláži. Chvíli nám trvá než najdeme správnou cestu k misii, ta značená se opravuje. Projíždíme korytem až se dostanem na cestu. Fotíme ztepilý Ficus s mohutnými kořeny. Cesta je hrozná.

Ferocactus rectispinus

U stavení označeného Las Parras rychle stavíme, na stráni svými žlutými plody zasvítily Ferocactus rectispinus. Rychle fotíme, čas se krátí a už máme obavy že nedojedeme za světla, voláme, houkáme, ale Václav má pořád málo.

V misii honem pár fotek, kostel a okolí, a najednou je tma. Všude je hodně zeleně, je tu dost vody. Jsou vidět i malá políčka. Přesto, že se zdá zpáteční cesta rychlejší, dojíždíme do Ligua už v noci. GPS je věc (to ještě poznáme později) setkáváme se snad na metr.

Misie San Francisco Javier

 
S použitím deníku Pavla Randy připravil Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek(zavinac)chrudim(tecka)cz
 

zpět