Malý příspěvek do Novin – dětský tábor

V létě jsme s Jardou Šnicerem, pod hlavičkou Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, uskutečnili letní tábor s kaktusářskou tématikou. Tábor se konal v Podhradí na Sázavě a zúčastnilo se ho přes 70 dětí. Osou programu byla etapová hra „Cesty A. V. Friče“. Tuto hru hrály všechny děti.

Tonda Krejčík vysvětluje

Další program byl koncipován formou klubů. Kaktusářského klubového programu se účastnilo denně asi 15 dětí. Starší děti vyslechly 3 přednášky s promítáním.: J. Šnicer – Mexiko, A. Krejčík – Ostatní sukulenty, V. Jakubec – Bolívie. Přednášky nám provedli všichni lektoři zdarma, pokud nepočítáme večeři, kterou si přednášející určitě zasloužili.

Noční hra

Součástí byl i celodenní výlet do Ondřejova, kde jsme navštívili hvězdárnu a při té příležitosti i sbírku pana Pepika Zemana.

Spokojené členky tábora

Ceny pro výherce soutěží

Přednášející - vlevo Šnicer a vpravo Jakubec

Kaktusy a sukulenty, které sloužily jako odměny pro etapovou hru a další soutěže darovali: J. Šnicer, A. Krejčík, L. Horáček, V. Jakubec a J. Zeman.

Antonín Krejčík
Praha
 

zpět