Ladislav Horáček: KOUZELNÁ BOLIVIE
Recenze pro I. N. Cact.cz

Vydáno vlastním nákladem za podpory skupiny ČEZ. Rozměr 230 x 160 mm, 254 stran, 301 barevných fotografií, vázaná, pevné desky bez přebalu.

Otevřené hranice a možnost svobodně cestovat umožnila mnoha lidem realizovat své sny a tužby. Milovníci kaktusů se rozhodli navštívit daleké kraje a exotické země, studovat tyto (a nejen tyto) rostliny v jejich původním a přirozeném prostředí, a po návratu psát a přednášet o svých cestách, zážitcích poznatcích. To vše vedlo k vytvoření pevných vztahů našich cestovatelů k navštíveným zemím, jejich přírodě, lidem, současnosti a historii, k navazování naprosto neformálních kontaktů a přátelství. Byly pořízeny tisíce fotografií, které dokumentují život ve městech, ale zejména daleko v horách, mimo dosahu tras cestovních kanceláří. Nejsou to fotografie profesionálů, ale mají nebývalou autenticitu a vysokou výpovědní hodnotou o skutečném životě v současné Bolívii.

Ladislav Horáček navštívil Bolívii za posledních 11 let šestnáctkrát. Na dovolených zde strávil celkem téměř 9 měsíců, nachodil tisíce kilometrů v přírodě a najezdil po neuvěřitelných cestách jistě 50 000 km. Díky dobrým komunikativním schopnostem a respektování domácích si vždy získal jejich důvěru a také, a to není vždy běžné, jejich souhlas s fotografováním. Rozhodl se vydat o svých cestách svědectví především formou obrazové publikace.

Podle vlastních slov si „nekladl za úkol zpracovat průvodce, nebo encyklopedii a doprovodný text představuje pouhý náhled do historie, života a přírody Bolívie“, přesto se mu podle mého názoru podařilo podat velmi dobré informace o této nám vzdálené zemi. Text obsahuje 68 různě dlouhých podkapitol, týkajících se 10 okruhů (Základní informace o Bolívii- Historie – Hospodářství – Koka - Doprava, cestování, stravování - Altiplano, Titicaca a Amazonie – Novodobé dějiny a války se sousedy – Nerostné bohatství – Současnost – Charakteristika turisticky zajímavých měst). Drobným nedostatkem publikace je absence Obsahu, což vede k obtížnější orientaci čtenáře v knize.

Autor oceňuje rozmanitost, nevšednost a majestátnost přírody a neskrývá svůj obdiv a úctu k této zemi. Všímá si nejen nedávno minulé historie a nejnovějšího dění v zemi, ale neopomíná zmínit prastarou a stále tajemnou civilizaci Tiwanacu u jezera Titicaca.

Odpočinek na stanovišti Sulcorebutia erinacea

Nejlépe charakterizuje Bolivijce a Bolivii autor (a současně charakterizuje svůj vztah k Bolívii) ve Slově úvodem: „…místní lidé zde žijí spokojeným poklidným způsobem, bez zbytečného spěchu a nervového vypětí , v jejich přístupu k životu, kdy nic není problém a nic není nemožné… je to nakažlivé, za několik dní se tomuto tempu člověk poddá, protože zjistí, že k životu toho potřebují minimálně a přesto dokážou být šťastní…,nádherné hory a nekonečná údolí, vyvolávající v člověku pokoru a úctu…“

Kniha Kouzelná Bolivie Ladislava Horáčka přinese čtenáři prostřednictvím fotografií bezprostřednost kontaktu a pravdivost obsahu. Je stejně živá a přitažlivá jako Bolívie sama.

Zájemci o tuto knihu ji mohou získat v zásilkové prodejně Chrudimský kaktusář, za velmi příjemnou cenu 250 Kč. E-mail kaktus@chrudim.cz nebo tel. 469 688 366
 

RNDr. Václav Šeda
Srpen 2009
 

zpět