Sekce pěstitelů sukulentů ožila

Místo setkání SPS v ZOO Plzeň

Nový výbor SPS začal plnit sliby dané členské základně mírou vrchovatou. Pádnými důkazy jsou ročenka Adenium 2009 (distribuce v červenci t. r.), nové pravidelně aktualizované webové stránky a nakonec i vydařené Sukulentářské setkání členů a příznivců Sekce pěstitelů sukulentů v Plzni, které se uskutečnilo v sobotu 29. srpna 2009.

Přivítání organizátory - vpravo Radka Matulová a Jirka Maule

Akce se konala v krásném prostředí ZOO a BZ v Plzni, a to ve výukovém a přednáškovém sále statku Lüftnerka. Tento objekt je ozdobou celé zahrady a stal se pro setkání dokonalým zázemím. Na akci přijelo 46 stávajících i nových členů SPS z různých koutů ČR (nejdelší vzdálenost urazili přátelé z Brna).

Kaudexofil v důchodu

Program uváděla jménem nového výboru SPS Radka Matulová. Po organizačních připomínkách Jirka Maule předal bývalému předsedovi SPS Janu Gratiasovi keramickou plastiku „Kaudexofil v důchodu,“ jako památku na 22 let práce ve prospěch sekce. Po té začal bohatý program interaktivních přednášek:

Milan Kůrka (člen KK Plzeň a výboru SČSPKS) promítal obrázky rostlin z nejrůznějších čeledí, které pořídil na svých cestách za kaktusy Argentiny. Přednáška velmi zaujala a přítomní ocenili fakt, že tak zkušený pěstitel a cestovatel, jakým Milan bezpochyby je, neváhá rozšiřovat obzory i pěstitelům nekaktusové zeleniny.

Přednášející Petr Pavelka

Petr Pavelka (předseda RR časopisu Kaktusy) promítal „Zajímavosti kolem Konference CSSA v Arizoně (USA).“ Petr reprezentoval SČSPKS na skoro týden trvající výroční schůzi kaktusářů a sukulentářů USA, která se koná jednou za dva roky. Bylo nesmírně zajímavé seznámit se s přípravou a průběhem poněkud monstrózní, avšak perfektně připravené akce, na níž se sjelo 500 hostů, z nichž bylo několik desítek opravdových celebrit oblasti našich společných zájmů. Viděli jsme hodně obrázků ze samotného průběhu konference, na níž měl P. Pavelka dvě přednášky, ale i z doprovodných akcí a z návštěv sbírek či přírodních atrakcí, kam manželé Pavelkovi zavítali. Byla to velká propagace celého kaktusářského a sukulentářského hnutí v ČR za velkou louží, za což výbor SPS Petrovi upřímně poděkoval.

Radka Matulová uvádí přednášku Jakuba Jilemnického 

Jakub Jilemnický přednáškový blok uzavíral. Jeho vystoupení se jmenovalo „Sukulentní Western Cape 2009“ Jakub se vrátil 25. srpna z dvouměsíčního putování po této oblasti JAR a vzhledem k jeho specializaci na rody Haworthia a Gasteria bylo předem každému jasné, co tam tak dlouho hledal. K potěšení nás všech to bylo hledání velmi úspěšné. Spolu se 3 kamarády prověřil mnoho popsaných lokalit těchto rostlin a zároveň objevil i stanoviště nová, na nichž byly druhy zatím považované za velké rarity. Pokud na snímku bylo něco jiného, formou kvízu přítomní určovali, co je to za rostlinu (sukulent).

Pozorní posluchači

Po polední přestávce a obědě ve stylové restauraci přímo pod přednáškovým sálem se konala miniburza rostlin. I tato akce byla organickou a úspěšnou součástí Setkání SPS.

Stěhování rostlin na Mini-burzu

Momentky z miniburzy

Většina účastníků zůstala v areálu (kde registrovaní členové neplatili vstupné) až do plánovaného konce a zúčastnila se exkurze do hlavního skleníku se suchomilnou vegetací a procházky po venkovních výsadbách.

Venkovní skalky se zimovzdornými sukulenty a skalničkami
s výkladem Radky Matulové

Za následující osobní dodatek se čtenářům I. N.Cact omlouvám, ale nemohu učinit jinak:
Velkou odměnou pro mne byla rozsvícená očka Jirky Mauleho (osoby zodpovědné za evidenci členů SPS), který při závěrečném bilancování hrdě hlásil, že se přihlásilo 10 nových členů SPS a že k datu setkání ročenku Adenium odebírá už více jak 200 abonentů.
Mám opravdu upřímnou radost z toho, že nový výbor SPS nezůstal u slov a chopil se práce se stejným nasazením, jako naše parta (dnes už bohužel většinou nebožtíků) po roce 1986.

Nyní už jde jen o to obyčejné
VYDRŽET
!

Mgr. Jan Gratias
e-mail:
gratias@iol.cz

 

zpět