Výroční členská schůze Notosekce 2009

Výroční členská schůze Notosekce se letos konala 4. července v Lipníku nad Bečvou. Organizace se ujal tamní člen Josef Králík. V sobotu ráno byla na programu prohlídka města Lipník nad Bečvou, průvodce dodala městská informační služba. V pěkném počasí velmi zajímavý úvod dne (Lipník je velmi pěkné město, pozn. autora sdělení).

Notocactus minimus - foto Stanislav Stuchlík

Dopolední část se skládala z oficiální části (zprávy funkcionářů, výhled činnosti na příští rok). Součástí bylo i zamyšlení jakým způsobem sekci prezentovat a omladit. Poté následovala přednáška ing. Vícha o jeho cestě za wigginsiemi do jižní Brazíle a Uruguaye. Měli jsme možnost zhlédnout obrázky z míst, která nejsou vždy navštěvována (ing. Vích vycházel z jiných informačních zdrojů), některé formy wigginsií byly velmi zajímavé.

Odpolední část se odehrála v místních sbírkách. Měli jsme možnost vidět velmi zajímavé rostliny ve sbírkách pánů Pelzla, Strnada a Králíka.

Večerní blok byl věnován přednášce S. Stuchlíka, ve které pokračoval ve svém pohledu na rod Notocactus. Přednáška založená na fotografiích ze sbírky Standy a z jeho pozorování v přírodě přinesla mnoho zajímavých informací, nových pohledů a rovněž mnoho otázek.

Ze sbirky p. Strnada - foto Slavomír Dupal

Celkem se zúčastnilo okolo 15 členů sekce. Většinou jsme se rozjeli již v neděli ráno, jen ti vytrvalí vydrželi až do odpoledne, kdy bylo možné navštívit sbírku pana Malocha.

Je to k nevíře, ale v příštím roce slaví Notosekce již 40. výročí činnosti. Pro ty, kteří by měli zájem se více dovědět o notokaktusech, zde je kontakt na předsedu sekce ing. Stanislava Stuchlíka – Jílová 23, 639 00 Brno, stanislav(at)stuchlik(dot)net.
 

Lubomír Berka
E-mail: lubomir.berka(at)seznam(dot)cz
 

zpět