Projekt www.cykasy.cz

Dobrý den,
v rámci projektu www.cykasy.cz na podporu publikace původních českých textů o vzácných cykasech si Vás dovoluji upozornit na nový článek prof. J. Jeníka, věnovaný jedinému západoafrickému cykasu Encephalartos barteri. Jedná se pravděpodobně o vůbec první nebo jeden z prvních článků českého autora o cykasech. Článek je citován i v zásadní publikaci D. Goode: Cycads of Africa z roku 1989.

J. Jeník a J.B. Hall - Pozorování západoafrického cykasu: http://www.cykasy.cz/Atlas/Encephalartos_barteri_-_Jenik.html

V článku najdete nejen vyprávění o situaci před zatopením tisícovek vzácných cykasů v Ghaně přehradou Volta Dam, ale asi i jediný český popis zkušenosti s pojídáním cykasů, jejichž jedovatost byla od té doby dobře prokázána.

Tento text byl původně publikován v Nigeria Fields v roce 1967 a na webu www.cykasy.cz  se jedná o jeho vůbec první zveřejnění v češtině. Text doprovázejí původní a vysoce kvalitní fotografie prof. Jeníka, z nichž některé nevyšly ani v prvním vydání v roce 1967. Web www.cykasy.cz je v současnosti nejširším shrnutím textů o cykasech v češtině vůbec, vzhledem k neexistenci publikací na toto téma.

Ze starších a původních českých materiálů zde najdete i informaci o českých názvech cykasů stanovených S. Preslem v roce 1846 a poté znovu publikovaných např. v Ottově slovníku naučném: http://www.cykasy.cz/Cykasy/Cykasy_v_Cesku.html.

Panu profesorovi tímto velmi děkuji
za spolupráci při přípravě článku a fotografií
 

Jan Vytopil
www.cykasy.cz
E-mail: vytopil(at)gmail(dot)com
 

zpět