Výstavy kaktusů a ostatních sukulentů
na severní Moravě

Kaktusářství na severní Moravě má dlouholetou tradici, kdy nejpopulárnější akcí bezesporu byl X. jubilejní sjezd československých kaktusářů v červnu 1968. Ovšem i novější akce již mají celoevropský ohlas, vždyť sympozium „Pobeskydí“ se letos konalo již po šestnácté. Také klubová činnost, i přes značný odliv členů, je stále na kvalitní úrovni a završením i reprezentací této zájmové činnosti jsou „Výstavy kaktusů a ostatních sukulentů“.

První letošní výstava na území severní Moravy proběhla v Havířově ve Společenském domě Reneta od 28. do 31. května. Výstavu bych hodnotil rozsahem jako středně velkou, kdy vysokou návštěvnost akce zajistila dobrá propagace. K vidění byly spíš mladší rostliny, byly zastoupeny sukulentní pryšce, pachypodia, pěkná kolekce gymnokalycií, mamilárie i sloupovité cereusy. V prodejní části se daly pořídit pěkně rostlé, byť běžné, druhy sukulentů.

Havířov, 28. - 31. 5. 2009

Významnou byla výstava KaS dvou „sloučených“ ostravských klubů. Akce se konala ve Středisku přírodovědců v Ostravě - Porubě 5. - 7. června. Díky silné propagaci výstavu shlédlo třikrát více návštěvníků než v r. 2008. Vystavováno bylo 1290 vzrostlých rostlin, listnaté sukulenty sice byly zastoupeny pouze litopsy a adenii, zato u kaktusů byly k vidění snad všechny rody. Krásné a ucelené kolekce rodů Gymnocalycium, Aylostera, Escobaria a Coryphantha se střídaly s ariokarpusy, thelokaktusy, lobiviemi, mamiláriemi či eriosycemi. Nechyběly rostliny miniaturních rodů Turbinicarpus či Epithelantha ani odrostlejší cereusy.

Ostrava, 5. - 7. 6. 2009

Také prodejní část byla pestrá, od běžných mamilárií a rebucíí po latino-amerikány a mexikány s původem rostlin nebo „špeky“ jako superkabuta nebo Mammillaria albiflora, M. scheinvariana, M. jaliscana, M. kraehenbuehlii či M. theresae albiflora. Výstava byla počtem návštěvníků i počtem vystavovaných exponátů patrně největší na severní Moravě.

Frýdek-Místek, 10. -13 . 6. 2009

Dlouhodobě vysoko položenou laťku úrovně vystavovaných i prodejních rostlin má výstava ve Frýdku-Místku. Akce se konala na tradičním místě: v domě chovatelů na Zámeckém náměstí ve Frýdku 10. – 13. června. Hned u vchodu mohl návštěvník obdivovat množství tilandsií nebo kvetoucí rostliny rodů Adenium a Pachypodium, nechyběla plejáda sukulentních pryšců a litopsů. Z kaktusů byly k vidění jak letité ariokarpusy nebo melokaktusy s cefálii, kolekce ayloster, gymnokalicií, stenokaktusů i mamilárií, či pestrá škála sloupovitých cereusů. Téměř všechny rostliny měly jmenovky, kdy navíc oceňuji, že názvy opravdu odpovídaly vystavovaným rostlinám. Také prodejní část byla různorodá, daly se zde pořídit litopsy, pachypodia, pěkná gymnokalycia i astrofyta. K prodeji byly i vzácnější aloe, sukulentní euforbie nebo tilandsie. Ve F-M se jedná o jednu z mála akcí, kde je poměr kaktusů vůči ostatním sukulentům vyrovnaný.

Frýdek-Místek, 10. -13 . 6. 2009

Klub kaktusářů v Opavě ve spolupráci se ZŠ Opava-Kylešovice měl vystavovanými rostlinami i prodejem spíš skromnou, komorní akci. Výstava probíhala v předsálí školní družiny 10. až 12. června a dle mého názoru byla určena spíše žákům základních škol než široké veřejnosti. Přesto i zde mohl návštěvník spatřit krásné telokaktusy, stenokaktusy, kvetoucí mamilárie nebo misku litopsů a mne osobně zaujaly krásně rostlé Coryphantha difficilis.

Opava, 10. - 12. 6. 2009

Přerovská expozice byla kvalitou i kvantitou vystavovaných a prodávaných rostlin podobná havířovské akci. Výstava v Přerově se konala v blízkosti výstaviště, v areálu firmy Visimpex 10.-14. 6. K vidění byly rostliny různého stáří a jednalo se o „běžné rostliny“ typu A. mysiostigma, E. grusonii, gymnokalycia, mamilárie, rebucie či stenokaktusy. Zajímavé byly méně často vystavované Agave a Echeveria. Negativem akce ovšem bylo, že valná většina rostlin neměla pojmenování vůbec, nebo jmenovky byly chybné.

Přerov, 10. - 14. 6. 2009

Také hanácká výstava KaS pořádaná v atriu Vlastivědného muzea v Olomouci 18. - 21. 6. byla spíše menší akcí. K vidění byly převážně mladé rostliny (mimo noliny, adenia a feráky) rodů Turbinicarpus, Aloe, Haworthia a Gasteria, pěkná kolekce Agave, a zastoupeny byly i rody Ferocactus, Ariocarpus, Rebucia či Gymnocalycium. Rušivě působily snad jen probíhající stavební úpravy muzea (což vystavovatelé nemohli ovlivnit).

Olomouc, 18. - 21. 6. 2009

Členskou základnou nepočetný orlovský klub zařídil velmi pěknou, komorně laděnou výstavu sukulentních rostlin, která probíhala 19. - 21. června v Domě dětí a mládeže Orlová. K vidění bylo široké spektrum starších rostlin počínaje mexickými rody (Astrophytum, Lophophora, Mammillaria) přes latino-americké taxony (Gymnocalycium, Uebelmania), až po rostlinné „perly“ afrického kontinentu jako sukulentní Euphorbia, Adenium, Pachypodium. Některé druhy, i těchto ne běžných položek, byly v omezené míře nabízeny k prodeji. Byť si myslím, že třeba taková Euphorbia primulifolia nebo E. labatii, A. socotranum nebo kvetoucí pseudolithosy jen stěží najdou v malém městě kupce.

Orlová, 19. - 21. 6. 2009

Poslední předprázdninovou akcí byla výstava při příležitosti svátku Tří bratří ve dnech 19. až 21. 6. ve fóliovníku na náměstí v Českém Těšíně. Expozice byla sestavena převážně ze starších a pěkně rostlých rostlin a zahrnovala jak běžně pěstované druhy (astrofyta, gymnokalycia, telokaktusy) tak i melokaktusy s cefálii, litopsy i tilansie, až po ariokarpusy či turbinikarpusy. V prodejní části byla pěkně rostlá gymnokalycia, mexické taxony s evidovaným původem nebo rostliny rodu Echeveria, Výstava byla, podobně jako ostravská akce, dobarvena sérií barevných velkoplošných fotografií kaktusů v přírodě.

Český Těšín, 19. - 21. 6. 2009

Pokud bych měl subjektivně vybrat nej… z osmi severomoravských výstav KaS, tak by zvítězila frýdecko-místecká expozice. Byla zde prezentována rodová i druhová pestrost sukulentů, aranžmá a expozice byly pečlivě provedeny a rovněž prodejní část byla množstvím a sortimentem rostlin adekvátní celkovým prostorám. Pokud bychom porovnávali kaktusářské akce do počtu vystavovaných rostlin a hodnotili zejména množství a sortiment nabízený k prodeji, pak by po mnoha letech opět vynikala výstava ostravská.
 

Roman Štarha
E-mail: starha(at)tiscali(dot)cz
 

zpět