Ve sbírce Libora Kunteho - červenec 2009

Červencová sbírka je většinou překrásná! Květů se objevuje stále hodně a kromě kaktusů se v některých květináčcích objevují plevelné druhy, které bychom snad raději neviděli kvést. Obzvláště úporný a téměř nezlikvidovatelný je žlutošťavel růžkatý (Xathoxalis corniculata) známý také pod rodovým jménem šťavel. Před pár dny jsem jej likvidoval přímým zásahem - štětečkem namočeným v 50% roztoku Glyfoganu. Zcela zásadní je nenechat tyto plevelné rostliny vykvést. Z růžkatě zašpičatělé pětipouzdré tobolky jsou vystřelována semena do okolí, která ochotně vyklíčí a za pár týdnů dospějí klíčenci v kěvtuschopnou rostlinu! Také se mi ve sbírce nekontrolovaně množí šruchovitá rostlina přivezená kdysi dávno z Mexika – Grahamia coahuilensis, která vytváří podobně jako žlutošťavel dužnaté kořeny, které nelze z prokořeněného květináčku vytrhnout. V Mexiku je to překrásný prvek xerofytních společenstev aridních oblastí, ale ve sbírce nic moc…

Mammillaria grahamii (microcarpa)

Dost ale o plevelných rostlinách a podívejme se na vypiplanou krásku, která mě neobyčejně potěšila svými překrásnými květy. V roce 2005 jsem získal několik semen z lokality Backeye Hills, Arizona, USA. V únoru 2006 jsem je vysel a hleďme – čtvrtým rokem vykvetly překrásné květy! Ačkoliv jsme rostlinu nazývali Mammillaria microcarpa, po určité době jsem dospěl k názoru, který sdílí i mnohem větší experti a odborníci než jsem já a to tedy, že se jedná o velký komplex ze série Ancistracanthae. Jméno Mammillaria microcarpa je neplatné z toho důvodu, že neexistuje její původní popis. Mammillaria grahamii byla sice pospána o pár roků později, ale k platnému popisu byla doložena i herbářová položka.

Asi není třeba po přečtení tohoto příspěvku běžet do skleníku a přepisovat jmenovku u rostliny. Jde spíše o to, že dlouhými léty zaužívaná nepravost se posléze stává téměř neměnnou konstantou… Ať to je, jak to je, rostlina na snímku má svůj přesný původ, tím i svou botanickou hodnotu a jaké jméno jí přiřadíte, záleží čistě na vás.

Krásné prázdniny a pozor na plevele!!!

Text a foto: Libor Kunte
E-mail: kuntelibor(at)volny(dot)cz

 

(C)

zpět