Toulky Bolívií (5-2)

Jak se žije, pracuje a jí v horách 

Stravování na venkově, zejména v horách, je jiné, nepochybně jednodušší, jednotvárnější a odvislé od produktů, které si domácí sami vypěstují, nebo smění, případně nakoupí na tržnicích ve městech. Nevím, jak to funguje v současnosti, ale dříve na to měli indiáni řešení. Větší sídlištní uskupení, vesnice v našem slova smyslu, nebyly a nejsou ve vysokých horách obvyklé, ale vládcové předkolumbijské Ameriky to řešili systémem zemědělských rodových společenstev, tzv. ayllu. Nejpozději v expanzním období kultury Tiwanaku vznikly svazky dvou, v optimálních podmínkách i tří spolupracujících zemědělských osad, na Altiplánu a v mírném klimatu horských údolí, nebo dokonce na tichomořském pobřeží. V různých klimatických podmínkách, byly využity možnosti pěstovat různé plodiny, zeleninu a ovoce a ty si vzájemně v rámci komunity vyměňovali. Tak byla zajištěna vysoká úroveň výživy členů komunity.

Typická obydlí vysoko v horách

U žádného venkovského obydlí nechybí venkovní pec, ta slouží většinou k pečení chleba. Je téměř vždy z nepálených cihel, topí se suchými klacíky a dřevem z náplavů řek, vysoko v horách se topí jediným možným, llaretou, dřevním mechem. Nikdo z domorodců netuší, že tyhle rostliny se v tzv. civilizovaném světě těší nejvyššímu stupni ochrany a jsou zapsány v Appendix I. Mezinárodní úmluvy CITES. Těžce by úředníkovi a ochranáři vysvětlovala hospodyně, že hlad je hlad a že se tak dělá v horách tisíce let…

Typická obydlí vysoko v horách

Kuchyně v našem pojetí nejsou, uvnitř obydlí se vaří na otevřeném ohništi, kouř vychází střechou, nebo otvory ve stěnách těsně pod střechou. Když hospodyně zatopí, valí se kouř, jako by dům hořel.

Černá kuchyně

Obdělávaná pole jsou přímo kolem domu, ale také vysoko v horách, všude tam, kde se alespoň pár roků může sklízet nějaká úroda. Srážky rychle vyplavují humus a hlinité části země, tento proces je urychlen i tím, že zemědělci políčka zbavují kamenů. Je jen málo platné, že z těchto kamenů budují zídky, které přece jen mírní hlavní erozní faktory, vodu v létě a vítr v zimním období. U každého obydlí je i několik ohrad pro domácí zvířata, lamy, ovce, kozy a v nižších polohách skot. Domácí zvířata se pasou, nebo jsou pasena volně na neobdělávatelných svazích hor a pohybem v nestabilních podmínkách zhoršují půdní erozi.

Sušení masa na vesnici

Trus domácích zvířat je cenným hnojivem, které se každoročně přidává k setým a sázeným plodinám, téměř výhradně ručně, v hrstičkách do řádků před výsevem obilí a výsadbou brambor. V horách jsou zemědělské práce minimálně ulehčeny technikou z mnoha důvodů, z nichž chudoba není tím podstatným. Základem obdělávání půdy v horách je a ještě dlouho zůstane dřevěné rádlo, tažené skotem. Toto primitivní zařízení (z našeho úhlu pohledu primitivní) si domorodec hodí na rameno, před sebou žene do strmého svahu tažný skot a za pár minut jsou všichni na políčku třeba 100 a více metrů nad domem. Nevím, kolik bolivijské krávy nadojí mléka, ale je zjevné, že jsou sportovně založené, zvládnou a zdolávají svahy, na které by naše, nebo holandská kráva jen smutně koukala. Pastvy je málo, vody ještě méně, skot je hubený, kostnatý a vytrvalý.

Jarní práce u Torotoro

Železné rádlo by se poněkud proneslo. A tam, kam ani skot nedojde, nastoupí domorodec s motykou, která připomíná spíš jednostranný krumpáč, nebo s nástroji podobnými rýčům. Suchý trus z ohrad se na pole také nosí ručně, na zádech v loktuších. Pracovní skupina, obvykle rodina, je nejméně 3 až 4 členná, první jde hospodář a rádlem vyorá brázdu, za ním další sází brambory, nebo seje ve špetkách obilí, další člen přidá trochu hnoje a poslední brázdu zahrne a ušlápne. Poslední 2 činnosti vykonává dosti často jedna osoba. Evropan nevěřícně kroutí hlavou, bez stroje času se vrátil o mnoho století zpět.

Jarní práce Azurduy

Tak to funguje v horách. Ve větších a klasických zemědělských oblastech (cochabambská kotlina, povodí větších řek, oblast kolem Saipina, Culpina, Tarija a nížinné oblasti obecně) jezdí traktory a zemědělské stroje nám známé. Jen orba není evropská, ale používají se tam diskové pluhy. Oře se zásadně na jaře, těsně před sedbou, nebo sázením plodin. Současná vláda dokonce vybavila zemědělce traktory zdarma, takže můžete vidět na pár kilometrech tradici i moderní stroje. Výše uvedené neplatí samozřejmě pro vyspělou zemědělskou velkovýrobu v provincii Santa Cruz, tady je použití moderních mechanizmů a moderních metod zcela samozřejmé.

Tržnice v každé větší vesnici jsou neustále plné prodávajících a náhodnému cizinci nemůže uniknout fakt, že prodávajích je zřetelně víc, než kupujích.

Tržnice

Mimo tradiční produkty, brambory, ovoce, zeleninu, maso se prodává na trhu i drogistické výrobky, hračky, sladkosti, cukr (Bolivijci milují sladké a je to vidět ve městech na postavách žen, dívek a dětí, ale hlavně je to patrné na zkaženém chrupu) a také těstoviny (mimochodem příšerné kvality). Je to dostatečně patrné ze snímků pořízených v Aiquile.

Byl bych velmi nerad, kdyby čtenář toto konstatování současných skutečností chápal jako přezírání, nebo dokonce pohrdání obyvateli na venkově a v horách, nebo snad z jejich necivilizovanosti. Pravý opak je pravdou ! Hluboce si vážím toho, jak zvládají každodenní lopotu a jak se jim daří žít v rovnováze s přírodou.

Samostatnou kapitolou v horách je voda. Jakákoliv voda. Užitková, ale zejména pitná. Povídání, jak je to s vodou, si necháme na někdy jindy.


Aiquile v den voleb
Již jsem psal, že před pěti roky jsme se nedobrovolně ocitli v zajetí právě se probouzející demokracie. Byly volby a celá země se zastavila. Byl vydán zákaz pohybu aut od 2,00 ráno v neděli do 2,00 ráno v pondělí. Přijeli jsme v sobotu k večeru. A tak jsme měli alespoň čas prozkoumat blízké okolí města a především pozorovat život na ulicích. Nedělní ráno začalo slavnostní bohoslužbou v Katedrále Sv. Petra, na kterou přicházeli první vesničané z okolí.

Ze života svátečního města (Aiquile1-6)

Byli slavnostně oblečeni do bílých košil, tmavých kalhot a nízkých tmavých klobouků. Ženy a děti nažehlené a oblečené do toho nejlepšího, co doma bylo. Kupodivu, tradičních krojů jsme viděli pomálu. V tomto městě žije mnohem více mestiků, než přímých potomků původního obyvatelstva. Volby i bohoslužba byly spojeny s prodejem všeho a v jakémkoliv množství. Byli jsme zřetelně jediní bílí cizinci ve městě.

I důchodci se musí snažit

Masna na ulici

Zpět na Prázdninové noviny   Část 5-1 | Část 5-3

Václav Šeda

Text Václav Šeda
Foto (C) Václav Šeda
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ


Část 1.| 2. | 3.| 4.

 

zpět