Novinky (nejen) pro zájemce o téma ochrany
a ekologie kaktusů!

Vážení milovníci kaktusů a sukulentů – a divoké přírody vůbec,
máme dobré zprávy pro zájemce o téma ekologie a ochrany zmíněných rostlin. Asi už víte, že Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji pořádá na dané téma mezinárodní konferenci

Úhly pohledu – Spiny Perspectives
a to na České zemědělské univerzitě v Praze,
17. – 19. 6. 2009.

A ze zdejších stránek snad taky víte, že nepůjde zdaleka jen o vědátorské disputace botaniků a ekologů. Je to akce organizovaná zejména pro naše amatérské pěstitele a cestovatele. Ambiciózním, ale velmi důležitým cílem je mj. rozhýbat komunikaci mezi amatéry, institucemi, zástupci zemí odkud kaktusy pocházejí a samozřejmě i těmi profesionálních badateli a ochranáři z terénu, univerzit i kanceláří. Proto „Úhly pohledu“. Protože otázek, předsudků, třecích ploch i pouhé neinformovanosti je nepochybně na všech stranách víc, než vůbec můžeme během několika dní zvládnout. Půjde i o střety zásadních postojů a názorů – očekáváme tedy i možná vyostřené, ale potřebné a inspirativní debaty, jimž je v programu vymezený velký prostor. Tedy prostor samozřejmě i pro váš názor či dotaz.

„Poznej a chraň!“ po americku - student při hodině botaniky
v univerzitní botance UC Berkeley

Jedním z cílů je i prezentace (či hledání?) pozitivní role kaktusářů na poli množení a ochrany ohrožených druhů a přírodních stanovišť, včetně představení tradice a odborného potenciálu českých a slovenských kaktusářů. A to jak českým institucím, tak zahraničním hostům. A když se podíváte do programu, uvidíte, že o hosty povědomých jmen nebude nouze – pokud si takhle dovolím nazvat významné světové specialisty z amatérské i profesionální sféry. Chystá se i řada doprovodných akcí: s konferencí organizačně souvisí výběrová výstava Kaktusy Sukulenty 2009 v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji, výstavy fotografií - a hlavně symposium pro širokou kaktusářskou veřejnost, kde někteří zahraniční hosté vystoupí opět.

A co je tedy ta dobrá zpráva?

Kromě samotného faktu, že zde v ČR pořádáme akci takového významu (Latinskoamerická SLCCS ji ve svém bulletinu dokonce lichotivě označila za událost roku!) – je to tato novinka: Díky sponzorům se podařilo zajistit významně dotované vstupné pro amatéry a studenty. Na prvních deset studentů relevantních oborů z každé české či slovenské univerzity čekají dokonce vstupenky úplně zadarmo. Ovšem pospíšit si radíme i ostatním - sál není nafukovací a v těchto dnech tahle zpráva putuje nejen na univerzity, ale i k zahraničním kolegům.

Takže prohlédněte si stránky konference a hlavně - zájemci, registrujte se!
http://www.spiny-perspectives.eu/

Tomáš Doležal
za organizační tým Spiny perspectives ( J. Šnicer, Z. Janeba, T. Doležal)

A český badatel - v ráji

PS: Pracujeme na programu diskusí se snahou neopomenout žádné důležité téma ani relevantní úhel pohledu – tak jak se z časových důvodů nakonec většinou stane. Proto nám posílejte náměty pro diskusi, zvýšíte tak šanci, že se na vaše argumenty či témata dostane (ať za určitou názorovou skupinu či pod vaším jménem, budete-li chtít). E-mail konference: spiny-perspectives(at)seznam(dot)cz.
 

Úhly pohledu – Spiny Perspectives
http://www.spiny-perspectives.eu/
E-mail konference: spiny-perspectives(at)seznam(dot)cz.
 

zpět