Akcie a činnosť Klubu kaktusárov Zvolen

Priatelia kaktusári,
kaktusy nás obdarúvajú nádherou kvetov. V Klube kaktusárov pri Arboréte Borová hora TU Zvolen došlo k podstaným zmenám v organizačnej štruktúre. Nové vedenie pod vedením nového predsedu Mgr. Milana Zemka na výročnej členskej schôdzi vyhodnotilo predchádzajúce obdobie. Nastal čas zmien. Zmenil sa výbor, stanovy a aj spôsob ako efektívne organizovať naše akcie.

Počas roka 2008 sme zorganizovali spoločným úsilím dve výstavy. Tradičnú výstavu kaktusov a sukulentov v meste Sliač a nultý ročník výstavy na Zvolenskom zámku. Tieto naše podujatia sa nadmieru vydarili, o čom svedčia priaznivé ohlasy v tlači, regionálnej televízii a verejnosti, a boli popísané v našom spravodaji. Musím zdôrazniť, že sa to podarilo hlavne vďaka našim obetavým členom klubu, vedeniu Arboréta Borová hora TU Zvolen, primátorom miest Zvolen a Sliač.

Podstatou úspechov je plánovaná organizačná činnosť a spolupráca. Nie náhodou boli na prednášky na výročných schôdzach v roku 2008 a 2009 pozvaní priatelia Ing. Josef Odehnal a Ing. Stanislav Stuchlík. Nadviazali sme tak na spoluprácu a predchádzajúce priateľské vzťahy medzi členmi klubu kaktusárov z Brna a Zvolena.

Haworthia sp. © Ján Baran

Huernia sp. © Ján Baran

Pleiospilos nelii © Ján Baran

V marci 2009 sme usporiadali v Klube kaktusárov Košice takzvaný „Zvolenský večer“. Spočíval v mojej prednáške o pektinátnych echinocereusoch, výstavke perokresieb, ponuke semien priateľa Milana Krpelana a predstavenie nášho klubu Mgr. Milanom Zemkom. Získali sme nových priateľov a rozvinula sa medziklubová spolupráca.

V Piešťanoch v dňoch 29. až 31. 5. 2009 budem vystavovať svoje perokresby na tamojšej výstave kaktusov.

© Ján Baran

Echeveria peruviana © Ján Baran

Tephrocactus sp. © Ján Baran

Ako vidíte nehráme sa len na svojom piesočku. Do tejto koncepcie spolupráce zapadá aj vydanie 4 čísiel nášho spravodaja v roku 2008 a prvé číslo v tomto roku. V ňom je priestor na zverejnenie článkov o dianí aj v iných kluboch.

Melocactus sp. © Ján Baran

Aztekium hintonii © Ján Baran

A čo v tomto roku 2009? Sú to pravidelné stretnutia na prednáškach podla plánu našej činnosti. V mesiaci jún od 19. do 21. 6. tradičná výstava kaktusov Sliač 2009 a v septembri 1. ročník výstavy kaktusov pod názvom: „Pichľaví rytieri na Zvolenskom zámku“. V prílohe, plagátiku, sa dozviete podrobnosti.

Plagátik v PDF | JPG


Srdečne Vás pozývame
 

Za KK Zvolen Ján Baran
e-mail: jankab(at)zoznam(dot)sk

 

zpět