Toulky Bolívií (2)

Kouzelné ráno v Arani
Rychle se blíží večer, hledáme vhodné místo k táboření. Není to tak jednoduché, jak by zdálo, protože kolem silnice se táhnou obdělávaná políčka, obvykle oplocená ostnatým drátem. Po delší době objevujeme malou loučku s přilehlým, dosud nezoraným políčkem, skoro uprostřed městečka. Kolem vedou neudržované zavodňovací příkopy, kde rostou keře, vzrostlé stromy, i zástupci kaktusů, Opuntia ficus-indica a keřovité Cleistocactus spec.

Arani, nocleh uprostřed města

Ještě jsme ani nestačili postavit stany, a už jsou tu první domácí psi a čekají, zda neupadne něco k snědku. Za zdí nejbližšího statku spíš tušíme, než vidíme zvídavé oči campesinos, máváme na ty skryté pozorovatele a hlasitě zdravíme. Po chvíli se objeví selka a jde zkontrolovat hromádky suchého hnoje na svém políčku. Rituál zdravení se opakuje, zdálky jsme shledáni jako neškodní nocležníci, obhlídka končí mírným pokynutím. Parta kuchařů zahajuje svou večerní práci, těsně před setměním fasujeme mináž, trochu to zapijeme, pokecáme o dnešních zážitcích a zítřejším dnu a hajdy na kutě. Ještě jsme nepřestavěli své biologické hodiny na posun +5 hodin. Doma je hodina po půlnoci.

První ptáčata se budí dřív, než slunce vstane. I Josef je typický skřivan, ve stanech se to sice vrtí, ale on už bere foťák a utíká na výrazný pahorek nad Arani. Vede tam křížová cesta, zakončená malou kapličkou.

Arani od kapličky na kopci

Nádherný výhled téměř na celé městečko i na hory, kam dnes pojedeme. Vaříme čaj a kafe, stále ještě jsou zásoby z domu. Slunce se rázem vyhouplo nad hory, osvětlilo naše tábořiště i nedaleký kostel a pahorek, odkud se před chvílí vrátil Josef. Za půl hodiny je venku 26°C, vyrážíme doplnit zásoby, tedy hlavně benzín, pitnou a užitkovou vodu a pár vařených, budou se hodit.


Poslední Mohykáni
Jediné městečko ve východní části cochabambské kotliny, které jsme zatím vynechali, je Punata, ležící severovýchodně od Cliza při staré silnici Cochabamba - Santa Cruz. Není ničím výjimečné, jen kaktusář by zde měl zastavit a pozdravit posledních několik desítek rostlin Lobivia acanthophlegma v. patula. Dá to trochu hledání, ale nakonec tu nepříliš velkou lokalitu nalézáme.

Lokalita Lobivia acanthophlegma v. patula

Je to spíše nepatrná stavební proluka mezi domy, než pastvina, či hřiště, jak by na první pohled zdálo. Celá zbývající lokalita patří prozatím kaktusům, kozám, vepřům a dětem. Jak ještě dlouho? To nikdo neví. Možná, že už příští rok tyto zajímavé rostliny nenajdeme, protože s ochranou kaktusů v zemích jejich přirozeného výskytu máme své, vesměs velmi negativní zkušenosti.

Mezi domy a silnicí je celé stanoviště

Celá lokalita má skutečně jen pár arů, ale většina rostlin se zdá ve velmi dobré kondici. Půda je hluboká, písčitohlinitá, stanoviště v letní sezóně má dostatek vody. Naprostá většina rostlin je dospělých, bohatě kvetoucích a plodících. Přesto jsme neviděli jeden jediný semenáček, na druhou stranu ani rostliny viditelně poškozené okusem domácími zvířaty.

Lobivia acanthophlegma v. patula

Lobivia acanthophlegma v. patula nalezl a popsal Walter Rausch, ale obecně není tato rostlina příliš uznávána jako dobrý druh. Já si po studiu na stanovištích myslím, že se jedná o dobře odlišitelnou varietu, pokud máte možnost vidět a porovnat typovou Lobivia acanthophlegma od Ansaldo, varietu patula od Punata a třetí druh, Lobivia acanthophlegma v. oligotricha z kopců východně Arani a od Lago Vacas. Zatím co typ má trnů méně, ohnutých a přilehlých k tělu, v. patula má trny husté, rovné, odstálé. Barva květů je
ve většině případů pomerančově oranžová, zcela výjimečně s odstíny více do červena. Charakteristický je žluto bílý, až žluto zelený jícen květů.

Lobivia acanthophlegma v. patula

Jsme spokojeni, že máme dobře nafoceno. Přemýšlíme, zda se ještě někdy setkáme s Lobivia acanthophlegma v. patula na jejím přirozeném stanovišti. Je to první a možná jediný kriticky ohrožený druh kaktusu v Bolívii, protože jeho přirozené stanoviště zničil Homo sapiens. Kdyby alespoň byl rozšířen ve sbírkách specialistů! Opak je pravdou a tak jsem rád, že mohu čtenářům přiblížit lokalitu i rostliny alespoň na fotografiích.

Lobivia acanthophlegma v. patula - detail květů

V horách nad Arani
Vracíme se na naši cestu vedoucí k Lago Vacas. Hned za Arani, na úpatí hor je podél cesty zplanělá plantáž Opuntia ficus-indica, ale než se budou sklízet plody, vyjde ještě mnohokrát slunce nad horami. Jen pár výškových metrů, a už z cesty vidíme velké bílé květy Echinopsis cochabambinus.

Kvetoucí Echinopsis cochabambinus u Arani

Kvetou jako o závod a tak nám vynahradí utrpení z pohybu terénem. Samé píchavé keře, keříky i byliny. Velmi nepříjemné jsou mladé keře akácií, větvičky jsou opatřené tvrdými trny, které v terénu hravě propíchnou i silnou podrážku. Echinopsis cochabambinus mě osobně nepřipadá nijak výrazný druh, ale já echinopsisům nerozumím.

Nekvetoucí Echinopsis cochabambinus u La Angostura

Ještě před vrcholem stoupání pozorujeme velké rostliny Echinopsis obrepanda s nasazenými poupaty. Jsou krásně napité a připravené kvést. Jsme tady tak o týden dřív, co se dá dělat. Jen jeden předčasně odkvetlý květ dává tušit, že barva květů je vínově červená, tedy stejná, jako u Lago Angostura.

Echinopsis obrepanda u Arani brzy pokvete

 

Echinopsis obrepanda u Lago Angostura

Na vrcholu stoupání zastavujeme, abychom se potěšili novými rostlinami i výhledem dolů do údolí. Mám tady takové místo, když zastavíme, vylezu z auta, udělám 10 kroků a stojím uprostřed mnoha desítek Parodia schwebsiana, od malých semenáčů po staré a silně vytrněné jedince.

Parodia schwebsiana východně od Arani

Parodia schwebsiana - velmi stará rostlina

Na sever od nás se rozprostírá hřeben hor, kam kdysi odešel Jirka, a když se po 6 hodinách vrátil, přinesl vzorek zajímavých rostlin, silně připomínajících přerostlé a hrubě vytrněné Sulcorebutia cylindrica. Později byly popsány jako Sulcorebutia veronikae. I tento druh je zpochybňován, ztotožňován se Sulcorebutia kruegerii v. hoffmannii, a to zejména těmi, kdo na stanovišti nebyli a rostliny neznají. Já rostliny sice znám, ale v přírodě jsem je neviděl. Přiznám se, že na šestihodinový výšlap do těch krpálů nemám.

Sulcorebutia veronikae - kvetoucí semenáč ve sbírce

Na jižní straně, na mírných svazích roste jiná kytka. Možná dvě. Zda se přikloníte k jedné, nebo dvěma, nechám na Vás. Sám si nejsem jistý a to jsem ty rostliny na různých stanovištích pozoroval a hodnotil už čtyřikrát. Jedná se o to, že zde začíná areál výskytu Lobivia acanthophlegma v. oligotricha, mezi kterými rostou ještě trochu jiné rostliny, popsané jako Weingartia jarmilae.

Průzkum terénu nad Arani

Předesílám, že naprostá většina kaktusářů-taxonomů popis Weingartia jarmilae odmítá a rostliny ztotožňuje s Lobivia acanthophlegma v. oligotricha. Nechal jsem si na lokalitě ukázat, co že je Weingartia jarmilae a co Lobivia acanthophlegma v. oligotricha.

Prohlédl jsem si stovky rostlin na tomto stanovišti a musím připustit, že, (přes můj vnitřní nesouhlas), tady skutečně rostliny dvojího typu rostou. Plošší a vyšší, s nepatrnými rozdíly v žebrech, s trny mírně přilehlými, nebo naopak vzpřímenými, ale i s patrnými rozdíly ve stavbě květů. U typických Lobivia acanthophlegma v. oligotricha vyrůstají poupata ze starších areol, z horní třetiny těla, a jsou porostlá tmavými chlupy, květy spíš krátké a široce otevřené.

Lobivia acanthophlegma v. oligotricha

Druhý typ nasazuje poupata téměř v temeni, ta jsou bez chlupů, jako mladá jsou růžové, nebo červené barvy. Květy mají zřetelnou a poměrně štíhlou trubku. Problém je, že v popisu Lobivia acanthophlegma v. oligotricha je výslovně uvedeno, že poupata mohou, nebo nemusí mít černé chlupy. Nebudu obhajovat jeden, nebo druhý názor, nechť tedy hovoří a vypovídají fotografie z lokalit.

Weingartia jarmilae východně od Arani

Zatím o to přemýšlejte, ještě se k tomu vrátíme v příštím díle, až budeme u Lago Vacas.
O pár kilometrů dál zastavujeme a hledáme takové miniaturní odnožující Sulcorebutia, které jsou také jádrem sporu. Jsou tak drobné, že za suchého jara nenajdete jedinou rostlinu, protože jsou seschlé a zatažené pod úroveň terénu. Kvetou růžovo-fialově, a zatímco Láďa řadí tyhle kytičky mezi Sulcorebutia kruegerii v. hoffmannii, já kacířsky tvrdím, že jsou totožné s rostlinami Sulcorebutia cochabambina n. n., kterou množí a prodává firma Koehres. Tyto rostliny nebyly sice nikdy platně popsány, ale jejich podoba plně vystihuje charakter těchto miniaturek od Arani.

Sulcorebutia spec. od Arani v téměř kompaktní skále

Před čtyřmi lety jsme s Leškem procházeli pěšky blízké okolí této lokality, směrem k jezerům, a podařilo se nám objevit právě kvetoucí, ale jiné Sulcorebutia spec. Rostliny bohatě odnožují, trny přilehlé, nebo jen mírně odstávající, bez výrazného středového trnu. Podle tvaru květů bych je řadil do široké rodiny Sulcorebutia steinbachii. Květy jsou více růžové, než fialové, třeba je to ztracená Backebergova Sulcorebutia steinbachii v. rosiflora. Snad odvážné, možná nepravdivé tvrzení. Faktem je, že téměř shodné rostliny se v našich sbírkách vyskytovaly pod stejným jménem, ale podobně, jako jiné původní sběry se do dnešních dnů ve sbírkách nedochovaly.

Sulcorebutia steinbachii v. rosiflora (?) na stanovišti


V příštím pokračování dojedeme k Lago Vacas a dál na východ.

Děkuji tímto příteli Josefu Odehnalovi za souhlas se zveřejněním fotografií z Arani
a také za to, že mě zavedl na lokalitu Lobivia acanthophlegma v. patula
dřív, než bude definitivně zničena.

 

Václav Šeda

Text Václav Šeda
Foto (C) Václav Šeda a Josef Odehnal
E-mail: vaclav(at)lekarnaVM(dot)cz
 

TOULKY BOLÍVIÍ

Část 1. (03/2009)
Část 2. (04/2009)

 

zpět