Úvodník a PF 2009 od Pavlíčků

Nejdříve bych chtěl několika slovy napsat jakýsi úvodník. Oficiální a velmi seriozní naleznete v časopise Kaktusy, který vydává naše společnost, a bude ho určitě psát vedoucí redakční rady nebo sám nový prezident pan Jaroslav Vích.

Na mne tedy zbývá, abych Vás do nového roku přivítal méně oficiálně, o to však srdečněji. Už proto, že většina z Vás je nejen čtenářem těchto novin, ale i odběratelem dalších našich služeb, za což jsme Vám zavázáni díkem už proto, že se podílíte na vytváření naší středně slušné životní úrovně.

Vstupujeme do Nového roku zároveň s něčím, čemu se říká hospodářská krize. Nedávno mi někdo říkal, že v roce 1930, kdy vrcholila krize v ČSR, došlo kupodivu k viditelnému rozmachu kaktusářství, stejně tak, jako prý prosperovaly cukrárny a hospody. A tak Všem našim čtenářům do nového roku přeji, aby se jich otřesy dotkly co nejméně, nebo raději vůbec.

Přes všechny obtíže věřím, že vydávání těchto novin udržíme i pro příští rok. Pestrost novin ovšem záleží i na našich čtenářích. Snažíme se, aby naše noviny byly více obrázkové, než textové, taková obdoba kaktusářského Světa v obrazech. Tak fotografujte a fotky doplňte o krátký komentář. Digitálního prostoru máme dostatek.
Bouřlivý rozvoj digitální fotografie dává každému možnost účastnit se soutěže o nejhezčí obrázek. Rozdělte se s námi o krásu Vašich rostlinek, nebo o zážitky z návštěvy v jiné sbírce.

Od tohoto čísla bude rubrika „Ve sbírce u Pavlíčků“ vycházet jen nepravidelně, ale těšte se na rubriku novou – „Ve sbírce u Libora Kunteho“. Jeho erudovaný a zároveň vtipný a čtivý pisatelský styl je zárukou, že se u našich novin budete bavit více, než doteďka.

Někteří přátelé se uvolili, že se budou podílet na financování vydávání novin, takže se zároveň dočkáte nejen neskryté reklamy, ale i nabídek různých kaktusových firem. Finanční podporu ovšem rádi přijmeme i od dalších příznivců našich novin, každou pomoc určitě přivítáme. A o tom, že na stránky kliká denně spousta lidí, svědčí i číslo na počítadle – za rok 2008 to bylo přes 100 000 přístupů a o Silvestra jsme čekali přístup půlmiliontého návštěvníka za dobu trvání novin.

Naše indiánka opět od Vás všech přijala na konto nadace za rok 2008 celkem16.738 Kč, k tomu naše prodejna přidala 10 %, tedy 1.674 Kč, zůstatek z loňska činil 1.191 Kč, takže stav na konci roku 2008 byl 19.603 Kč.

Na účet nadace INKA tedy posíláme 20.000 Kč, což dokládáme kopií výpisu z účtu prodejny. Za tu dívenku Vám všem upřímně děkuji. Děkuji i za další inské děti, kterým se díky Vašim finančním příspěvkům (zakoupením bodů v ceně 1 Kč objednávkou virtuální katalogové položky z100) vybavuje škola.

PF 2009 – Pavel a Lída Pavlíčkovi

Užijte si nový rok, nakonec – život sám je docela fajn,
i když, jak se říká, život lidskej je jeden z nejtěžších...

Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek(zavinac)chrudim(tecka)cz
 

zpět