Pozvánka na I. KAKTUSÁRSKY PLES

Vážený klub, vážený pestovateľ kaktusov a ostatných sukulentov,
touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na I. KAKTUSÁRSKY PLES členov a priaznivcov Spoločnosti českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára (února) 2009 v Spoločnej sále Hotelovej akadémie v Piešťanoch. Program večera je uvedený v pozvánke, ktorá je prílohou tohto textu.


Z organizačných dôvodov Vás prosíme o záväznú objednávku vstupeniek do 15. 2. 2009. K objednávke je potrebné uviesť počet zúčastnených osôb, spôsob platby a prípadný počet lôžok na ubytovanie. Každému záväzne prihlásenému účastníkovi bude mailom potvrdená jeho účasť aj s potrebnými a požadovanými doplňujúcimi informáciami.

Úhrada vstupeniek je možná na účet KKaPS Piešťany č.ú.9982557/5200 v OTP Banka, a.s. pobočka Piešťany, IBAN:SK68 52000000 0000 0998 2557, BIC kód: OTPVSKBX, adresa: Nálepkova 38, 921 01 Piešťany, variabilný symbol: ples alebo vaše rodné číslo príp. číslo občianskeho preukazu a to prevodným príkazom z Vášho osobného účtu alebo priamym vkladom v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky, a.s. Tak isto je možnosť úhrady prostredníctvom poštovej poukážky na adresu KKaPS Piešťany, Jana Michálková, Bodona 49, 921 01 Piešťany alebo poukážkou na účet uvedený vyššie.

V prípade záujmu Vám môžeme zabezpečiť ubytovanie v cene od 8,50 do 150 Euro /noc/ osoba. Ubytovanie v dolnej cenovej hranici je priamo na mieste konania v hosťovských apartmánoch na školskom internáte, pre náročnejších je tu možnosť ubytovania v hoteloch a penziónoch s rôznou kvalitou ubytovania a služieb vzhľadom nato, že Piešťany sú celosvetovo uznávané kúpeľné mesto so zameraním na pohybové ústrojenstvo. Viac informácií je možné nájsť na www.piestany.sk v sekcii návštevník. Samozrejme sme pripravení Vám individuálne pomôcť a nájsť pre Vás to najvhodnejšie s ohľadom na Vami požadovanú úroveň. V Piešťanoch je možné stráviť veľmi pekný spoločný rodinný víkend spojený s relaxáciou a oddychom a v tomto prípade aj v spojení s našou spoločnou záľubou.

Budeme radi a prosíme Vás, aby ste našu pozvánku poslali aj do ďalších klubov, Vašim známym a priateľom, ktorí majú radi zábavu a radi prídu.


Adresa miesta konania:
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Na spoločne strávené chvíle a zábavu sa tešia členovia
Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov Piešťany

 

 

(C)

zpět