Přírodovědný kaktusářský kroužek v Bílině

Kroužek kaktusářů v Bílině vznikl v září roku 2008. Jako zajímavé bych pro tento kroužek na začátek řekl, že se nezabývá jen o kaktusy jako hlavní téma ale i o další sféru sukulentů, lithopsů a hmyzožravých rostlin.

V kroužku se děti učí nejen o přesazování,množení a pěstování rostlin ale také o poznávání druhů semen a rostlin. Mohu říci, že i když jsou na kroužku zatím pouze dvě děti, jeví o rostliny veliký zájem a jsou nadšeny z rostlin, které si odnášejí domů. Těší se na výsevy které na jaře budou dělat a na začátek léta kdy s dětmi budeme i roubovat.
Plánujeme návštěvu Botanické zahrady v Teplicích a návštěvu soukromých sbírek v okolí.

Našimi sponzory rostlin a semen je spolek kaktusářů v Teplicích, př. Pavlíček a já osobně. Jako vedoucí kroužku jsem nadšen, že jsem mohl kroužek založit a předat mé zkušenosti mladší generaci. Dále máme na kroužku k dispozici projektor, kde si promítáme fotografie ze soukromých sbírek a plánuji jednou měsíčně dělat přednášky pro laickou veřejnost. Snad v budoucnu, se zájem o tento koníček zvýší a bude zde založen i spolek kaktusářů.
 

S pozdravem za kroužek přeje
Miroslav Homolka.
E-mail: miroslavhomolka(at)seznam(dot)cz
 
 

(C)

zpět