Samovýsev


Při návštěvě brněnského sympozia jsem se zastavil u vynikajícího pěstitele Jirky Pavlíka a podařilo se mi vyprosit pár plodů z Homalocephala texensis. Jaké bylo mé překvapení, když po rozlomení plodu se objevilo množství klíčence.

Zeptal jsem se tedy promovaného biologa Jana Říhy, jestli může tento jev vysvětlit. No a tady je jeho odpověď:


 

Klíčení semen uvnitř plodů

Klíčení dozrávajících semen uvnitř nepoškozených zralých plodů známe u tisíců nejrůznějších rostlinných druhů. Proč k tomu dochází buď jen někdy, ale také obligátně (např. mangrovníky) je vysvětlováno různě. Mangrovníky si tento efekt vyvinuly během evoluce, vzhledem k podmínkám, kde rostou.

U kaktusů a sukulentů se jedná jen o fakultativní, příležitostný jev. Sám jsem jej pozoroval u mnoha druzích, jak v přírodě, tak i doma ve sbírce, určitě se s tímto jevem setkala značná část pěstitelů. Záležitost byla diskutována řadou fysiologů, hledány byly příčiny, důvody, podmínky ve kterých k tomu dochází a všichni se snažili vyjasnit, zda je to následkem vnitřních, tj. podmínek rostlin, resp. jejich plodů a semen, anebo zda se jedná o následek podmínek vnějších.

Důležité je pozorování, že k tomu dochází jen někdy a to ještě za určitých podmínek. Vyslovena byla teorie, že nejdůležitější jsou podmínky počasí, zejména vysoká teplota a oslunění a současně i silné nasycení, „napití“ rostlin vodou. S klíčením v plodech se nejčastěji setkáme u dužnatých, masitých bobulí, kde mají klíčenci podmínky jako v inkubátoru. Setkal jsem se ale i s klíčením semen v plodech Frailea a Astrophytum, které mají plody vysýchavé s tenkým oplodím.

Pokud chceme tyto klíčence z plodů zachránit, je nutné okamžitě je vyprat ve vodě a umístit do výsevních nádob s vhodnými růstovými podmínkami. Většinou se ale příliš dobře nevyvíjejí a jen zřídka se je podaří zachránit a pěstovat dále, připomínají nedonošené děti. Pokud tedy nejde o zvlášť vzácné druhy, bude asi lepší je eliminovat

Jan Říha
 


K tomu dodávám, že jsem klíčence přepíchal do substrátu „Mexiko“, většina jich už roste a zdá se, že budou zachráněni. Klíčenci byli totiž dost velcí, okolo 5 mm, takže jejich energie už byla pro přežití dostatečná. PP


 

Text: Jan Říha & Pavel Pavlíček
Foto: Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
 

(C)

zpět