Přátelům a příznivcům Checomacoco


Milí přátelé,
zdravím Vás po čase a posílám několik informací.

Naše letošní cesta do Paraguaye (na kontrolu „českého“ stáda krav, s penězi na opravu školy, nákup školních pomůcek, na podporu studentů, na nákup léků a další zdravotní účely, s filtry na vodu atd.) byla opravdu „zajímavá“ - vzhledem k osobě současného náčelníka vesnice Puerto Esperanza (zvoleného na tři roky). Přesto Vám mohu s radostí sdělit, že všechny naše projekty zdárně pokračují. Aktualizované podrobné informace naleznete v případě Vašeho zájmu v jednotlivých rubrikách našeho www.checomacoco.cz

Já a Andrea Fajkusová jsme zpátky již od září, Pavel Frič se vrátí z Ameriky v polovině prosince. Z toho důvodu jsme poněkud odsunuli naše každoroční setkání s promítáním „světelných obrazů“ na Dobešce v Praze-Braníku. Uskuteční se až v neděli 25. ledna 2009 od 18 hodin.

V podělí 24. listopadu 2008 budu vypravovat o A. V. Fričovi (1882-1944) v kontextu rodu Fričů v přednáškovém sále Národního muzea v Praze na Václavském náměstí (od 18 hodin) v rámci cyklu Hovory o Praze, který pořádá Klub za starou Prahu.

V úterý 25. listopadu 2008 budu mluvit (a promítat) o Checomacoco v Ateliéru ALF (Bezbariérová škola nových technologií a grafické výuky) v Praze-Žižkově, Bořivojova 90 (od 20 hodin).

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na všechny uvedené akce i k návštěvě našich internetových stránek.


S pozdravem a poděkováním
za Vaši pomoc a podporu
Yvonna Fričová


 

 Občanské sdružení CHECOMACOCO
Plzeňská 222
150 00 Praha 5

telefon 257 211 257
mobil 777 57 21 87
http://www.checomacoco.cz 
 

 

(C)

zpět