Ing. Vích Jaroslav prezidentem SČSPKS

Obrázek ve skleníku Vladimíra Hanáka v Hulíně, 11. 10. 2008

Dne 11.10.2008 proběhla ve Zlíně Valná hromada Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČSPKS) spojená s volbou nového výboru SČSPKS, na které byl prezidentem zvolen Ing. Jaroslav Vích z Chuchelné.

Ing. Jaroslav Vích se narodil 9. listopadu 1948 v západočeské Sušici, avšak větší část života bydlí na Severní Moravě. O kaktusy se zajímal již ve školním věku, svoji sbírku začal shromažďovat v roce 1970, kdy se seznámil s některými opavskými kaktusáři. Odtud byl jen krůček stát se členem opavského kroužku kaktusářů, kde se posléze stává jeho předsedou. Když po létech začal pracovat v Ostravě stává se členem Klubu kaktusářů v Ostravě, kde dochází na schůzky dodnes. Někdy v roce 1974 se stává členem Notosekce a je jím až do dnešních dnů. Začátkem osmdesátých let minulého století se stává jedním z prvních členů Internota.

V roce 1983 zahajuje provoz v novém vytápěném skleníku na cca 30 m2. Další vášní spojenou s kaktusy je sbírání kaktusářské a sukulentářské literatury. V současné době je jeho sbírka zaměřena převážně na notokaktusy a wigginsie, zimovzdorné kaktusy, juky a agáve, něco málo mexických rarit, euphorbií, hawortií aj.

Zúčastňuje se všech větších kaktusářských akcí a udržuje dobré kontakty s našimi i zahraničními pěstiteli kaktusů, především z řad notofilů. Již několik volebních období je členem výboru Společnosti.

Ing. Jaroslav Vích vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině, fakultu provozu a ekonomiky dopravy. Dnes pracuje jako ekonomickoprovozní náměstek ředitele na Krajské hygienické stanici v Ostravě.
 

Text a foto: Lumír Král
 
 

(C)

zpět