Typová lokalita Sclerocactus polyancistrus?

Zlatko Janeba


Foto © Zlatko Janeba

Sclerocactus polyancistrus úplně zabalený do trnů

Při mých výletech za kaktusy jsem najezdil mnoho a mnoho mílí (a kilometrů), protože vzdálenosti na JZ USA nabývají trochu jiných rozměrů, než jsme zvyklí v Čechách. Nicméně nejbližší (mě známá!) lokalita Sclerocactus polyancistrus není od Los Angeles zase tak hrozně daleko. Je to zhruba něco kolem 1,5 hodinky jízdy směrem na východ, poblíž města Victorville.

Foto © Zlatko Janeba

Staré obří rostliny Sclerocactus polyancistrus

Shodou okolností je velice pravděpodobné, že se jedná o typovou lokalitu Sclerocactus polyancistrus, nebo alespoň o lokalitu velmi blízkou té typové. V popisu se totiž uvádí: „California, headwaters of the Mojave River“, což znamená horní tok (či prameny) řeky Mojave.

Foto © Zlatko Janeba

Sclerocactus polyancistrus rostoucí ve spáře 

Řeka Mojave je trochu atypická. Jedná se o řeku, jejíž část teče pod povrchem a také, na rozdíl od „normálních“ řek, neteče směrem k oceánu, ale naopak směrem východním, to jest pryč od Tichého Oceánu a končí kdesi uprostřed pouště. Přesněji řečeno končí v Mojave River Wash v Mojave National Preserve. Vody Mojave River mají původ v rozvodí pohoří San Bernandino Mountains, poblíž Hesperie, což je poblíž právě zmíněného města Victorville.

Foto © Zlatko Janeba

Záběr na lokalitu u Victorville, v popředí forma Echinocereus engelmannii

Společně s obřími trsy S. polyancistrus zde také rostou Echinocereus engelmannii (nádherně hustě a žlutobíle otrněné), Echinocactus polycephalus (krásné trsy, jako na jiných místech) a opuncie.

Foto © Zlatko Janeba

Detail krásně otrněného Echinocereus engelmannii

Populace S. polyancistrus je zde dosti řídká a není jisté, zda ji rostoucí předměstí města Victorville a vůbec expanze lidských činností dříve či později nezničí úplně.

Foto © Zlatko Janeba

Echinocactus polycephalus

Foto © Zlatko Janeba

Detail otrnění Echinocactus polycephalus

 
Text a foto: Zlatko Janeba
E-mail: 
desert-flora(at)seznam(dot)cz
 
 

(C)

zpět