Přátelům a příznivcům
CHECOMACOCO


Milí přátelé,
sděluji Vám, že za měsíc opět jedeme navštívit "naše" indiány do Paraguaye. O našich důvodech najdete více na http://www.checomacoco.cz/aktuality.


Děkujeme Vám za Váš dosavadní zájem
a vážíme si Vaší morální i materiální podpory!
 


V úctě
Yvonna Fričová

Občanské sdružení CHECOMACOCO
Plzeňská 222
150 00 Praha 5
telefon 257 211 257
mobil 777 57 21 87
http://www.checomacoco.cz
 


P. S. Pokud byste se ještě rozhodli přispět na některý projekt (Krávy, Vzdělání - škola, studenti, Zdravotnictví), učiňte tak prosím do konce července, abychom stihli připravit potřebné převody a smlouvy.
Pokud byste chtěli poslat nějaký drobný osobní dárek (který uvezeme v letadle; nemáme žádnou výjimku, pokud jde o váhu), prosím taktéž o předání do konce července. Ze zkušenosti víme, že nejvíce potěšíme fotografiemi - rodina, výjevy z osobního života, město, kde žijeme, domácí zvířata, sníh atd...
Vloni jsme na místě udělali improvizovanou výstavku fotografií dětí a rodičů ze ZUŠ v Jindřichově Hradci (kteří zaplatili dětem ze základní školy v Puerto Esperanza sešity na celý školní rok) - mělo to veliký ohlas u dětí i dospělých. Zároveň nám to „didakticky“ pomohlo vysvětlit, že peníze, které vozíme, tady nerostou na stromech, ale že je dávají tito konkrétní lidé...

 
 
 

(C)

zpět