MEXIKO 2004 (9)

zpracováno podle deníku Sváti Matějky z Mostu, milovníka echinocereusů, bonsají 
a ještě bůhvíčeho, skvělého cestovatele, společníka a muzikanta.
Den 17. a 18.

Den sedmnáctý  - 2. 4. - Viernes
Komáři napadli ty z nás, kteří nemohli dospat. V 8.30 se náš Chevrolet plíží probouzející se Viesca směr Parras.

Krajina u Viesca – Opuntia, asi fragilis

Kličkujeme okrajovými ulicemi. Čeká nás výzkum lokalit Lophophora fricii a Ariocarpus fissuratus subsp. lloydii. L: 25 27 791, 10 23 430, nadm. výška 1249 m, La Peña.

Lophophora fricii, Viesca

Opět zde nalézáme vlevo od cesty na skalnatých kopcích  Ariocarpus fissuratus ssp. lloydii, zajímavé Epithelantha micromeris s bílým květem a drobné Mammillaria.

Epithelantha micromeris, Viesca

Jeden km před Boquillas del Refugio zkoumáme populace další lokality L: 25 31 650,   10 22 870, nadm. výška 1304 m.

Vesnička Boquillas del Refugio

Tentokrát v jílu nacházíme Lophophora, o které Vojta Myšák později tvrdí, že to už není fricii, ale zajímavá forma williamsii, dále tu rostou Echinocereus stramineus, Echinocactus horizonthalonius, Epithelantha micromeris a mnoho opuncií.

Opuntia sp.

Pokračujeme nekonečnou cestou 77 km do Parras. Po dost špatné prašce na dně laguny musí Vlastík kličkovat, protože úseky cesty jsou buď rozbahněné, anebo ztvrdlý jíl vykazuje po nedávných deštích velké nerovnosti. Členové výpravy už dávno věděli, že nemá cenu Vlastíka provokovat, radit mu, že tyto úseky má jet naopak rychleji, tak asi 70 km/hod., že pak auto nedrncá. Věděl to i velitel Pavel, ale stejně provokoval. Vlasta si ale jel dál svou drncavou třicítkou.

Echinocereus stramineus, mezi Viesca a Parras

Kolem 16. hodiny se na obzoru zjevila silueta kostelíka Santa Madere, symbol města Parras. Konečně v cíli cesty. Parras nám vynahradil útrapy rozbité cesty a zahrnul nás svou pohostinností v podobě čisté restaurace „U Želvy“, kde se vcelku rychle a dobře postarali o naše hladové žaludky a žíznící hrdla. Na našich tvářích se objevil spokojený výraz. V protějším obchůdku jsme nakoupili vše potřebné a vydali se dál směrem na Sierra Paila.

Silueta „Stolové hory“ se v dálce před námi brzy vynořila a my věděli, že do soumraku zakempujeme u tohoto cíle mnohých kaktusářů. Vlasta mohl konečně sešlápnout pedál plynu a těsně před setměním jsme našli za onou horou to správné místo. Během tradičního večerního obřadu: stany, oheň, polévka … jsme však s rozpaky žasli nad stavem této světově proslulé lokality, známé především výskytem Ariocarpus kotschoubeyanus macdowelii. Stovky hektarů půdy byly totiž převláčeny a veškerá vegetace tak rozryta. Ráno jsme si podrobněji prohlédli dílo zkázy.

Obraz zkázy statisíců Ariocarpus kotschoubeyanus

Za vesničkou Estancion Marte zničili místní „kultivátoři krajiny“ víc než milion těchto vzácných rostlin. (Tento výpočet nevznikal v našich hlavách lehce. Po spočítání rostlin na jednom aru, a pak sčítáním nul jsme jej ale nakonec jako objektivní odhad schválili.) Setkali jsme se s mrtvolami i s dosud živořícími exempláři. Odnesením jedné takové bychom my cizinci riskovali kriminál. Žalostný pohled pro každého milovníka přírody na ochranu přírodních jedinečností „po mexicku“. Vlastík na to navázal již několikrát opakovaným referátem, jak je v Mexiku vše naruby a jací jsou to oslové. Akorát mordidu by chtěli a každého by chtěli napálit! 

Lokalita smrti za Estancia Marte - Sierra de la Paila,
stovky hektarů vyoraných kaktusů

„Lokalita smrti“ L: 25 44 574, 101 45 537 obsahuje cca 2 000 ha, 1 ha je 1 000 rostlin. Trojčlenkou se dostaneme k tragickým výpočtům. Kdyby ariáče místní novátoři prodali na podzim, když kvetly, za 1 US dolar, vydělali by přes jeden milion dolarů. To je výdělek, jaký na tomto suchém vyvláčeném pozemku nepořídí ani za mnoho let.


Den osmnáctý - 3. 4. - Sabado
Vyrážíme směrem na Sierra Paila rovnou praškou do hor. Projíždíme Echido Yucatan s cílem prozkoumat lokality dál v horách, kolem opuštěných dolů. Těsně před odbočkou a malým domkem s křížem jsme v zatáčce navštívili lokalitu s Ariocarpus fissuratus intermedius a Astrophytum senile. Fotili jsme také Echinocereus pectinatus a Mammillaria pottsii. Kluci na druhém kopci se potkali s bojovnou užovkou rodu Elaphe.

Užovka rodu Elaphe – je správně určená?

Po zákrutách cesty směřující stále hlouběji do hor dorážíme do cíle, do místa opuštěných fluoritových dolů. L: 2601485, 10144691, nadm. výška 1416 m. Rozdělíme se na dvě party a každá šplhá na protilehlý prudký sráz s cílem dostat se až na hřeben. Nacházíme Echinocereus pectinatus, Epithelantha, Lophophora williamsii, na levém hřbetu rostly i Ariocarpus fissuratus.

Lophophora williamsii, Sierra de la Paila

Ariocarpus fissuratus intermedius, Sierra de la Paila

Pradávné šachty zývající do údolí, v nichž se kdysi tvrdě dřelo, opuštěná osada horníků, to vše dávalo místu podivnou atmosféro. Cestou nazpět jsme pátrali po  thelokaktusech.  L: 25 54 739, 101 45 125, nadm. výška 1309 m. Tato lokalita se nachází od kolejí v Estancion Marte 25 km směrem k dolům, 3 km od Echida. Dlouho jsme ji nemohli trefit, nakonec se to podařilo.

Thelocactus  rinconensis subsp. nidulans

Objevili jsme Thelocactus rinconensis nidulans s bělorůžovým až bílým květem na posledním kopci vlevo směrem k Estancion Marte, před táhlou rovinou. Souřadnice L. 25 501 48, 101 45 232, nadm. výška 1270 m.  Byla zde četnější populace těchto šedomodrých krasavců. Také jsme nacházeli Ariocarpus fisuratus intermedius, krásné Lophophora williamsii, Astrophytum senilis, Coryphantha pseudopectinata, Neolloydia conoidea.

Velmi zvláštní rostlina Ariocarpus fissuratus intermedius

Po návratu ke stolové hoře El Pilar, za ní vlevo i vpravo od cesty jsme na jílovém substrátu viděli mnoho Ariocarpus kotchoubeyanus magdowelii. Po prohlídce těchto nádherných koček jsme jeli natankovat a na benzínce také pojíst. Večeře byla bezvadná. Na kempování jsme dojeli až za tmy, ale vše už je tak nacvičené, že za půl hodiny hoří oheň.

Leuchtenbergia principis

 pokračování příště

část 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 


Svatopluk Matějka
 

(C)

zpět