In memoriam – Emil Lukašík
26. 12. 1920 - 9. 12. 2007


Čtrnáct dnů před Vánočními svátky nás zastihla smutná zpráva, že naše řady opustil dlouholetý člen Klubu kaktusářů v Ostravě pan Emil Lukašík ve věku nedožitých 87 let. Během svého života prošel několika pracovišti, dlouhé roky než odešel do důchodu, pracoval jako vedoucí oddělení práce a mzdy v závodě 7 - doprava ve Vítkovických železárnách. Více byl však známý jako dopisovatel do sportovní rubriky v ostravských novinách. Pracoval jako předseda krajské sekce kopané a byl patnáct let členem předsednictva Ústřední sekce kopané při ČSTV. Jak ve Vítkovických železárnách, tak na sportovním poli získal za svou práci mnoho vyznamenání a diplomů.

Emil Lukašík s Wolfgangem Papschem


O kaktusy se začal zajímat poměrně pozdě a to díky př. Hrabovskému, který byl nejen zdatným pěstitelem, ale i nadšeným propagátorem kaktusů. Od roku 1965 pěstoval pan Lukašík kaktusy v předokenním skleníčku a na balkóně tehdejšího bytu v Ostravě – Porubě. V této době se stává členem ZO Poruba, kde úspěšně pracoval několik let ve výboru a podílel se na i vydávání tehdejšího porubského kaktusářského Zpravodaje. Po přestěhování do Petřvaldu se stává roku 1969 členem v ZO Ostravě, kde je to z důvodu dojíždění výhodnější.

V Petřvaldě si postavil pěkný skleník o rozměru 3x10 m. Toto „vítězství“ bylo však jen dočasné, zakrátko budoval nové pařeniště a fóliovník. Velkou oporu v rozvíjení svého koníčka měl pan Lukašík ve své manželce. Když jej nečekaně opustila, prodal rodinný domek i kaktusy a odstěhoval se k rodině své dcery do Ostravy – Muglimova. Zde začal budovat novou sbírku kaktusů za pomoci zetě Jirky Hovězáka, do kterého vkládal velké naděje svého pokračovatele. Postavili nové velké skleníky a vybudovali pěknou ucelenou sbírku kaktusů, především gymen. Bohužel těžká nemoc si nevybírá a tak pan Lukašík zůstal na své kaktusy sám. Aby všem nesnázím nebyl konec, přišla další pohroma v roce 1997 v podobě povodní, kde značnou část sbírky odnesla voda. To by však nebyl Emil Lukašík, aby se nechal jen tak odradit.

Emil Lukašík a Jaroslav Procházka


Kdo tuto sbírku znal, ví že je to byla jedna nejkrásnější a největší sbírka gymnokalycií v širokém okolí. Bude jen velmi málo vzácných druhů a variet gymen, které v jeho sbírce chyběli. Však také skleník byl cílem návštěvy gymnofilů při jejich celostátních setkáních v Ostravě nebo na Pobeskydí. Uznáním neskrblily ani takové kapacity jako Dr. Schütz, p. Boszing, Moser, Strigl, Piltz, Till, Papsch, Amerhauser, Neuhuber, Procházka a další. Na zimu všechny rostliny stěhoval do domu, kde měly vyhrazenou místnost.

V posledních letech však ze zdravotních důvodů počet rostlin velmi omezil, ale o kaktusářské dění se stále zajímal. Žádaná se stala jeho „Synonymie rodu Gymnocalycium“ z roku 1999, ale i články o gymnech, které vycházely na pokračování v Ostníku. Oceněním jeho dlouholeté práce je popis gymnokalycia k jeho osmdesátinám, které nese jeho jméno – Gymnocalycium lukasikii Halda & Kupčák 2000.  Bohaté životní zkušenosti a znalost i zákulisí lidských osudů vedla pana Lukašíka k objektivnímu posuzování mezilidských vztahů a pěstitelských výsledků. Jeho velká obětavost a smysl pro kvalitní práci si získala mezi kaktusáři velké ocenění. Odešel skromný člověk, který měl rád lidi a přírodu. Ostravští kaktusáři na něj nikdy nezapomenou.
                                                                                
Čest jeho památce!


Při návratu ze setkání kaktusářů v Pobeskydí
se kaktusáři vždy zastavili
na návštěvu ve sbírce pana Lukašíka:

Na společné fotografii jsou z leva nahoře: Jaroslav Procházka, Emil Lukašík, Kvído Kuchařík, Ludwig Bercht, Gerfried Hold, Jaroslav Doubrava, Wolfgang Papsch,
dole: Zdenka Procházková, Lumír Král, Tomáš Kulhánek

Lumír Král
E-mail: lumir.kral@iol.cz 
 

(C)

zpět