Omluva autorovi fotografií


V listopadovém čísle I. N. Cact. jsem v polemickém článku o „Rebutia odehnalii…“ použil jako ilustrační foto k problematice 3 fotografie růžovokvětých rebutií z oblasti Mal Paso, Bolivie ze svého archivu, které jsem sám v přírodě nefotografoval.

Rebutia violascens nebo Rebutia mixta?, Mal Paso - Foto: Andrzej Mucha

Jejich autorem je pan Andrzej Mucha.

Omlouvám se tímto panu Andrzeji Muchovi, že jsem si nevyžádal jeho souhlas k publikaci a současně čtenářům, které jsem mohl uvést v omyl. Prohlašuji, že jsem foto publikoval v dobré víře se záměrem doplnit diskutovanou problematiku a že jsem autora fotografií nechtěl žádným způsobem poškodit a v dané chvíli jsem ani nepátral, kdo tyto unikátní fotografie pořídil.

Václav Šeda


RNDr. Václav Šeda
www.lekarnavm.cz 
E-mail: vaclav.seda@lekarnavm.cz 
 

(C)

zpět