Napsali nám…


Vážená redakcia, p. Pavlíček a p. Podešva,
ospravedlňujem sa za moje obťažovanie. Moju snahu pochopte ako vďaku za Vašu dlhoročnú obetavú prácu. Pravidelne sledujem cact.noviny. Nikde vo svete som na web. stránkach nenarazil na niečo tak fantastické a pre nás kaktusárov tak potrebné. Prajem Vám a celej redakcii mnoho tvorivých síl, zdravie a entuziazmus. Podporujete svojou činnosťou priateľské medziľudské vzťahy, zvyšovanie odbornosti a všeobecných vedomostí. V prípade, že sa Vám naše kresby budú ľúbiť, súhlasím s ich zverejnením, čo mi bude potešením.

Za seba ako aj za členov zájazdu Klubu kaktusárov doprevádzajúcich Ing. Labanca pri jeho slávnostnom ocenení Vám za skvelú a perfektnú organizačnú činnosť úprimne ďakujem.

S pozdravom „nech nám to rastie“ praje všetko najlepšie Jan Baran zo Zvolena


Text: Jan Baran
Kresby K. Baranová
 

(C)

zpět