Vydarená výstava kaktusov a sukulentov


Na začiatku mesiaca apríl sme avizovali veľkú výstavu kaktusov a sukulentov v Nitre. V dňoch 20. - 23. apríla 2006 sa v areáli výstavníctva Agrokomplex v Nitre konal 10. ročník medzinárodnej predajnej výstavy Gardenia 2006. V rámci tejto výstavy v spolupráci s organizátorom sa už po piaty raz zúčastnil so svojou expozíciou kaktusov a ostatných sukulentov Klub kaktusárov v Nitre. Expozícia bola umiestnená v jednom z výstavných pavilónov, hneď pri vstupe na ploche približne 250 m2. Na expozícii sa podieľali okrem nitrianskych kaktusárov aj pestovatelia kaktusov a sukulentov z Nových Zámkov a Trnavy.

Čas rýchlo uplynul a aj avizovaná výstava sa skončila. Pre tých ktorí sa nezúčastnili tejto akcie pridávam pár informácií pre prehľad o čo vlastne išlo. Fotomateriál je prístupný na stránke www.kaktusynr.host.sk/galeria.php.

Expozícia bola realizovaná výsadbou rastlín na voľnú plochu zapustením črepníkov do umelo upraveného terénu so skalami, kopcami a tiež malým jazierkom. Rastliny boli osadené ako solitérne, alebo v skupinách. Výsadbou sme chceli navodiť ilúziu sukulentného raja niekde na americkom či africkom kontinente. Z priestorových dôvodov však boli vo výsadbe umiestnené rastliny z dvoch odlišných kontinentov vedľa seba.

Celá expozícia bola realizovaná v štyroch častiach. V prvej časti boli umiestnené rastliny Mexika a púštnych oblastí Severnej Ameriky. Ferokaktusy, echinokaktusy, astrofytá i mamilárie pôsobili skutočne efektne. Kamene a skaly a agávy či noliny dopĺňali tvarovú rozmanitosť kaktusov. Druhá časť bola umiestnená na ostrove s malým jazierkom. Tu boli sukulenty z Afriky a kaktusy a sukulenty z Južnej Ameriky. Zo sukulentov dominovali veľké exempláre Nolina recurvata a rôzne druhy Aloe. V tretej časti boli umiestnené znovu sukulenty Afriky a kaktusy z Južnej Ameriky. Zo sukulentov upútali pekné jedince rodu Crassula, Euphorbia, Aloe, Portulacaria. Z kaktusov dominovali vysoké a štíhle trichocereusy, oreocereusy a pilosocereusy. Z guľovitých kaktusov zapôsobili početné skupiny Eriocactus warasii a Eriocactus leninghausii. Štvrtú časť tvorili presklené vitríny umiestnené pri vstupnej časti a na konci celej expozície. Celú expozíciu uzatvárali presklené vitríny, kde boli naaranžované sukulenty Róberta Karasa a Vladimíra Gígela pestované ako bonsaje. Táto časť bola veľmi efektná a mala čo povedať aj náročným pestovateľom sukulentov.

Z pohľadu štatistiky bolo celkom vystavených viac ako 1200 rastlín rôzneho druhu a veľkosti, 86 sukulentných „bonsajov“ od miniatúrnych niekoľkocentimetrových euphorbií a aloe, až po 60 cm vysoké exponáty Crassula portulacea a Portulacea afra.

A čo dodať na záver? Po všetkých organizačných starostiach snáď len toľko, že sa znovu podarilo pripraviť peknú expozíciu pre milovníkov kaktusov a sukulentov. Kto neprišiel môže ľutovať, a spolu s ostatnými účastníkmi sa môžu tešiť na ďalší ročník Gardenia 2007. Takže dovidenia o rok v Nitre.


Vladimír Gígel
predseda Klubu kaktusárov v Nitre
e-mail: vladogv@stonline.sk
 

(C)

zpět