Šnicerova krátká zastavení
Echinocereus triglochidiatus
subsp. mojavensis var. inermis


Je to trochu dlouhé jméno pro rostlinu s tak krátkým otrněním. Co naplat, ale vyjadřuje podstatu její existence velmi dobře. Beztrnné rostliny představují vždy jen část populace, zbytek obvykle tvoří jedinci s delším otrněním a tak o příslušnosti k E. triglochidiatus subsp. mojavensis nemůže být pochyb. 

U Dona Campbella to všechno začalo 
(doprovod na snímku - tradičně zachmuřený Miloš Kaplan 
a pozorný Eda Chvosta, těšící se na steak)

Velmi dobře je to vidět ve výsevech, které nabízejí celou škálu forem, od téměř beztrnných, až po klasické dlouhotrné „mojavensisy“. Například u Stevena Bracka jsme takto viděli semenáčky z lokality Paradox v Coloradu. Nám se poštěstilo vidět „inermisy“ na dvou lokalitách (Red Canyon a La Sal Mts.), přičemž na té druhé jsem viděl jen jediný krátkotrný exemplář. 

Red Canyon - místo, kde nikdo nespadl, 
i když už jsme si mysleli opak

Dlužno ještě dodat, že na první lokalitu nás dovedl Don Campbell, který kaktusáři v nedalekém městečku Grand Junction. Jeho nadšení i kaktusářské podmínky mu můžeme jen tiše závidět. Za pomoci pípající krabičky nás dovedl i nádhernému exempláři na snímku.

Neobvykle vyhlížející Echinocereus triglochidiatus 
subsp. mojavensis f. inermis 
zdaleka ne všechny mají zkrácené (rudimentní) trny


Text Jaroslav Šnicer
všechny tři fotky Libor Kunte
E-mail: cult.tricka@seznam.cz

 

(C)

zpět