Česká brigádní výpomoc

na odstraňování nežádoucí polopouštní flóry v Mexaku


Vyslyšeli jsme nářky mexacké vlády o neustálém deficitu zemědělské půdy a nabídli jsme jí svou nezištnou pomoc. Naše desetičlenná skupina dorazila včetně nejnovější techniky, kterou mexickému lidu daroval podnik Strojimport s. r. o.

Obr. č. 1 – skupina brigádníků s technikou

Na letišti v San Lais Patasí jsme přistáli přesně 1. dubna, na apríla. Hned nato jsme dostali přidělenu plochu kolem tisícovky hektarů,

Obr. č. 2 – Mexacký ministr zemědělství předává skupině nepotřebnou vegetací porostlou pahorkatinu

která byla poseta nevzhlednou pouštní vegetací – suchými travinami, malými keříky Larrea tridentata, vysokými Yucca, nízkými Agave a množstvím malých nevzhledných kaktusů z rodů Ariocarpus, Thelocactus, Coryphantha, různými Opuntia a podobně. 

Obr. č. 3 - Dnes neúrodná pláň, zítra úrodné lány poseté 
desítkami stvolů kukuřice

Obr. č. 4 - S tímto pahorkem si náš  „buldík“ poradí během odpoledne, ráno už je na místě úchvatná rovina

Obr. č. 5 - Hnusným plazům jsme nedali žádnou šanci 
na záchranu útěkem

Obr. č. 6 - Plevelné rostliny už nebudou otravovat život pracovitým 
zemědělcům, i když ještě dlouhé týdny o svůj život budou bojovat

Naším výkonným bagříkem se nám na směny dařilo krásně urovnat kolem desítky hektarů denně, a těšili jsme se, jak nás po ukončení práce zástupce mexacké vlády pochválí. Ano, jistě by to tak dopadlo, nebýt jediné politováníhodné události.

Obr. č. 7 - Pohled na dobře vykonanou práci nás naplňoval hrdostí 

To bylo tak. Jeden z nás (nebudu jmenovat z důvodu ochrany osobních dat ) postavil na stůl na ozdobu květináček s vybagrovaným nakvetlým kaktusem. 

Obr. č. 8 - Právě u této rostliny - až na našem stole
si zákon vzpomněl na CITES 1

Okolní vesničané chodili do našeho jídelního stanu ochutnávat naši poloevropskou stravu a krást naše cigarety. 

Obr. č. 9 - Kuchař se dneska vytáhl!

Jeden z nich si povšiml oné trnité ozdoby a rozpomněl se na školení, kde lektor vesničany upozornil, že mají hlásit každý pokus bílého vetřelce použít kaktusy jinak než je v kraji zvykem. A zvykem je kaktusy ničit. Upozornil tedy na tuto skutečnost orgány činné v trestním řízení. 

Obr. č. 10 - Podezíraví vesničané měli oči všude!

Po sedmidenním vazebním vyšetřování se zjistil viník – kuchař výpravy. Ve zrychleném soudním řízení dostal trest na polovině trestní sazby – 4 roky nepodmíněně, ostatní byli obžalování ze spoluviny a zločinného spolčení. Spokojili se s dvouletým trestem. 

Obr. č. 11 - To je on - korunní svědek

Naši pracující před mexackým vyslanectvím demonstrovali proti směšně nízkým trestům a shovívavosti mexackých soudů. Rodiny se od počínání brigádníků veřejně distancovaly. 

Obr. č. 12 – Ve tvářích našich pracujících demonstrujících před vyslanectvím se zračí opravdové rozhořčení

Všichni potrestaní nyní v obrovské betonové skruži budou mít spoustu času přemýšlet, kde se stala chyba. A taky o tom, zda skutečně každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.

Obr. č. 13 – I otrlým zločincům se dojetím nad krásným západem 
slunce za skruží, zaleskne v oku nejedna slzička

Pozn. redakce: Zeměpisné názvy byly úmyslně zkomoleny tak, aby nikoho nemohlo napadnou pravé místo politováníhodných událostí. Jakákoliv podobnost je čistě náhodná.


N. Kácha
 

(C)

zpět